Fråga om det är tillåtet att uppföra altan på en uteplats i en hyresrätt

2020-05-30 i Fastighet
FRÅGA
Hej,Min hyresvärd tillåter inte paviljong på uteplats med hänvisning att det är en fast byggnad med tak. Vad gäller kring detta? Har dom rätt att förbjuda sådant?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En hyresgäst har rätt att på egen bekostnad att utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder, 12:24 a jordabalken. Det är alltså åtgärder som typiskt sätt inte riskerar att utsätta lägenheten för minskat bruksvärde. Om arbetet inte är fackmässigt utfört eller om lägenhetens bruksvärde minskar med anledning av det egna tillförda arbetet, har hyresvärden rätt till ersättning för skadan.

En hyresgäst har inte rätt att ändra lägenhetens planlösning genom att ta bort en vägg, riva ut den fasta köksinredningen och sätta upp en annan i dess ställa. Vad gäller uteplatsen som tillhör lägenheten är det inte heller tillåtet att bygga ut den, sätta upp en altan, eller ens hägna in uteplatsen med staket eller häckar.

Eftersom en paviljong räknas som en nybyggnad enligt 9:2 pt 1 plan-och bygglagen är det inte heller tillåtet att uppföra en paviljong på hyresrättens uteplats eftersom sådant kräver bygglov. Detta framgår av rättsfallet RÅ 1993 ref. 52.

Med vänliga hälsningar

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (522)
2020-11-26 kan en monterad billyft vara byggnadstillbehör?
2020-11-21 Hur skriver jag över min andel av bostaden på min son?
2020-11-19 Fastighetstillbehör - tvist
2020-11-17 Fel i fastighet

Alla besvarade frågor (86836)