Fråga om den konkreta juridiska innebörden av ordet ”Avtal”

2016-03-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Är det någon skillnad på om man använder formuleringen "överenskommelse" istället för "avtal"?MvhOT
SVAR

Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Rent lexikaliskt har orden ingen konkret särskillnad. Dessa två ord är således synonymer och har samma begreppsmässiga innebörd. Ett avtal är nämligen en överenskommelse. En överenskommelse grundar ett avtal.

Den situation som kan påkalla att det kan föreligga någon relevans i ordvalet mellan avtal och överenskommelse sinsemellan, uppstår först då det kan tänkas föreligga oenigheter kring avtalet. Är avtalet i övrigt otydligt, kan det vara fördelaktigt för att klargöra den s.k. partsviljan, att benämningen ”Avtal” har använts för att t.ex. rubricera en handling. Detta för att understryka att det är den rättsliga bundenheten genom ett avtal, så som det benämns i bl.a. Avtalslagen, som har avsetts i samband med ingåendet av avtalet/överenskommelsen.

Huruvida ordet avtal har använts eller inte ska inte i övrigt ha någon större rättslig betydelse såvitt det ändå klart framgår vad som avses med ett kontrakt/överenskommelse/samstämmig viljeförklaring/uppgörelse/pakt/traktat/konkludent handlande.

Behöver du hjälp att upprätta någon form av avtal rekommenderar jag att du tittar på utbudet bland Lawlines prisvärda avtalstjänster. Dessa hittar du genom att trycka här. Hittar du ingen tjänst som passar in med den typen av avtal du ämnar ingå är du välkommen att kontakta oss på Lawline för att lösa detta. Vi nås enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1403)
2021-06-11 Vad är skillnaden mellan rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga?
2021-06-09 Kan helsyskon bevittna en framtidsfullmakt?
2021-06-07 Vilka regler gäller för de försäkringar man har?
2021-05-31 När får jag svar på min fråga?

Alla besvarade frågor (93068)