Fråga om bygglov och vart man vänder sig för att klaga över planerad byggnation

2016-03-16 i Fastighet
FRÅGA
Bygglovsärende utanför planlagt område gäller.3 fastigheter har en samfälld väg gemensamt.1. Om fastigheten på mitten av vägsträckan vill uppföra en byggnad nära vägen. Hur nära får man bygga i detta fall?2. Om man nu kanske vill bygga väldigt nära vägen, så måste man göra vadå?3. Har kommunen nåt ansvar som beviljar ett bygglov, som kanske inkräktar på en gemensam anläggning, i detta fall en samfälld väg.4. Om tvist uppstår. Vart vänder man sig? - Kommunen - Fastighetsägaren - Lantmäteriet
SVAR

Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

För frågor beträffande byggande på egen fastighet är det Plan- och bygglagen (PBL) som utgör tillämplig lagstiftning.

Vid frånvaro av detaljplan gäller först och främst de områdesbestämmelser som var kommun har antagit. Dessa kan ange undantag från de övriga bygglovsbestämmelserna som framgår av PBL, jfr PBL 4:41-42. Som ett första led i svaret på din fråga rekommenderar jag dig därför att kontakta kommunen och be om att få ut tillämpliga områdesbestämmelser för området din fastighet är belägen i. Denna handling är kommunen skyldiga att ge ut till dig, såvitt sådan är upprättad.

I frånvaro av konkret reglering i områdesbestämmelserna har PBL riktlinjer för vad för typ av byggnation som får vidtas utan bygglov. För placering av exempelvis en komplementbyggnad (Friggebod/Attefallshus) föreskriver dessa regler att sådana byggnadsverk inte får placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen, PBL 9:4-4 b. Placering närmare vägen än så, utan stöd i områdesbestämmelser, och utan att fastighetsgränsen faktiskt inte omfattar den samfällda vägen, torde du således kunna klaga hos tillsynsmyndigheten för att få stopp för. Även om fastighetsgränsen skulle omfatta den samfällda vägen kan du pröva att klaga hos tillsynsmyndigheten som då kan komma att göra en lämplighetsbedömning i det enskilda fallet.

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för plan- och byggnadsärenden. Det är således denna nämnd i din kommun du först har att vända dig till. Vissa kommuner har kommit överens om att överlåta tillsynsansvaret över plan- och byggnadsfrågor till byggnadsnämnder i andra kommuner. Om det skulle vara så i ditt fall kommer du att bli upplyst om detta i samband med din kontakt med din kommun. Eftersom det inte klart framgår om det är bostads- eller fritidshus saken gäller vill jag bara påpeka att det är den kommun som fastigheten är belägen i vars byggnadsnämnd du vänder dig till.

Behöver du ytterligare hjälp att klaga hos byggnadsnämnden eller driva ärendet vidare därefter är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (522)
2020-11-26 kan en monterad billyft vara byggnadstillbehör?
2020-11-21 Hur skriver jag över min andel av bostaden på min son?
2020-11-19 Fastighetstillbehör - tvist
2020-11-17 Fel i fastighet

Alla besvarade frågor (86868)