Fråga om brottmålsdoms rättsverkan

2016-05-15 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Kan ett företag kräva mig som målsägande på en summa när det finns en dom och när en person redan är dömd för bedrägeri i detta fall och jag varit målsägande ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer jag förutsätta att bedrägeriet rör sig om någon som gjort beställningar hos ett företag i ditt namn / använt dina kontokortsuppgifter och som sedan blivit dömd för detta. Någon annan situation där detta skulle aktualiseras kan jag tyvärr inte konstruera utifrån informationen i din fråga.

Det finns inga lagregler som hanterar den här situationen. Frågan har istället lösts i den juridiska litteraturen och genom hur domstolarna valt att hantera problemet (praxis). Först och främst ska det sägas att det inte finns några direkta hinder mot att företaget kräver dig på pengar. De har alltså i det hänseendet en "rätt" att göra det och kan även göra det. Vad som händer därefter är en annan fråga.

Den enklaste lösningen i ett sådant fall, för dig som målsägande, vore att betala företaget och sedan begära skadestånd från gärningspersonen i brottmålsprocessen för det utgivna. Men eftersom denne redan är dömd blir detta inte möjligt.

Den andra lösningen är att helt enkelt vägra betala företaget med hänvisning till att det inte föreligger något avtal mellan dig och företaget. Detta får i så fall stämma dig i domstol och bevisa att det föreligger ett avtal er emellan. Här kommer även den tidigare brottmålsdomen ha relevans.

En brottmålsdom har ingen rättsverkan i ett efterföljande tvistemål (ett tvistemål är en process om pengar, saker och annat som inte utgör brott). Detta innebär att domstolen i tvistemålet inte måste utgå ifrån att det är just gärningspersonen i brottmålet som slutit avtal med företaget. Däremot har brottmålsdomen s.k. bevisverkan. Detta innebär att denna kan läggas fram som stöd för din invändning om att det inte föreligger ett avtal mellan dig och företaget. Gör företaget gällande att det kräver dig på pengar för samma avtal som avses i brottmålsdomen, har företaget alltså mer eller mindre att överbevisa en brottmålsdom. En uppförsbacke, minst sagt.

Svaret på din fråga är alltså ja, företaget kan (försöka) kräva dig på pengar. Men det betyder inte att de har rätt till pengar ifrån dig.

Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (354)
2020-12-29 Kan jag bli straffad/ansvarig för brott en person begår via mitt internet?
2020-12-23 Använda inspelningar som gjorts olovligen som bevis i rättsprocess
2020-12-22 Får man spela upp ett inspelat samtal för tredje part i bevissyfte?
2020-12-18 Varför begär åklagaren komplettering av ärenden?

Alla besvarade frågor (88069)