Fråga om bröstarvinges arvsrätt.

2017-02-26 i Make
FRÅGA
Hej!Jag har en arvsfråga till erDet är ett gift par som hade gemensam dotter & dottern har gått bort . Dottern har ett barnbarn vid livet.Det gifta parets förmögenhet var 2 mkr när båda makarna levde & efter den ena makens dör ges 1 mkr bort i en gåva till en annan släkting av den kvarlevande makan. 8 år efter gåvan går även den andra makan bort & testamente finns att barnbarnet inte ska ärva något utom laglotten. Den kvarvarande förmögenheten är 1mkr. Hur mycket får då barnbarnet i sin laglott & kan de göra gällande att jämkning ska ske på gåvan på 1 mkr?
SVAR

Hej! Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först gör man en bodelning
När en gift make/maka dör så upprättas först en bodelning (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, hitta den här). Jag förutsätter att all egendom (2 miljoner kronor) är giftorättsgods, och därför inte enskild egendom, se 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken. Vid bodelningen delas all giftorättsgods på två mellan makarna, 2 000 000/ 2 = 1 000 000, (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).

Vem får arvet?
Om personen som dör fortfarande är gift så tillfaller dennes kvarlåtenskap till den efterlevande maken (3 kap. 1 § Ärvabalken, den hittar du här). En bröstarvinge har alltid rätt till 50 % av kvarlåtenskapen från sina föräldrar, har bröstarvingen dött så trädes dennes barn in i deras ställe (2 kap. 1 § Ärvdabalken).

Vad får den efterlevande maken/makan göra med arvet?
Den efterlevande maken får arvet med fri förfoganderätt, vilket betyder att den efterlevande har rätt att spendera kvarlåtenskapen hur den vill så länge hen inte testamenterar bort kvarlåtenskapen (3 kap. 2 § Ärvdabalken). I fallet så har den efterlevande maken inte testamenterat bort det arv som hen fick ta del av, utan gett bort det i gåva, men i 3 kap. 3 § Ärvdabalken finns ännu en skyddsregel för bröstarvingarna. Skyddsregeln säger att, om den efterlevande maken givit bort kvarlåtenskapen i gåva eller jämförlig handling så att kvarlåtenskapen minskat väsentligt så ska bröstarvingen få ersättning ur den efterlevandes kvarlåtenskap. Skulle det inte gå att genomföra så ska gåvans värde återbetalas. Man brukar säga att om kvarlåtenskapen minskat med 1/4 så ska det anses som väsentligt.

Vad blir rättspåföljden?
Eftersom att den efterlevande givit bort en gåva på 1 miljon kronor så har arvingens kvarlåtenskap minskat med 50% och därför torde rättsföljden bli så att barnbarnet till dotterns arvslott får täckas från den efterlevande makens kvarlåtenskap, alternativt att gåvan går åter.

Hoppas du fått svar på din fråga, tveka inte att fråga igen.

Vänligen,


Elin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (486)
2021-09-19 Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?
2021-08-30 Arv efter skilssmässa
2021-08-28 Vem ärver när det inte finns några barn i äktenskapet?
2021-08-28 Vem ärver min make, och kan han testamentera till sina syskon?

Alla besvarade frågor (95761)