FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente28/02/2017

Fråga om bodelning av samboegendom.

Hej

Min mamma har gått bort och nu undrar jag och min bror vad som händer med bostaden som mamma och hennes sambo gemensamt skaffade. Det är mammas önskan att hennes sambo ska bo kvar enligt testamente och att han ska ärva 50% av huset samt jag och min bror vars 25%. Huset är värderat till 2 000 000 och där finns lån på 1 500 000 som min mamma står på. Vad händer med lånet? Kan mammas sambo ta över hela lånet? Hur kan jag och min bror göra för att respektera mammas önskan?

Lawline svarar

Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först gör man en bodelning
När en person som är sambo avlider så börjar man alltid med att göra en bodelning, se 2 och 8 §§ Sambolagen. All samboegendom ska ingå i bodelningen, se 3 §. Sambors gemensamma bostad och bohag är samboegendom. Bostaden anses vara samboegendom om avsikten vid anskaffandet av bostaden var att samborna skulle bo i den gemensamt. Bohag är sådant som möbler, hushålsmaskiner och andra saker som finns i huset och som är avsedda för gemensamt bruk. När man lagt samman all samboegendom så ska avdrag göras för skulder och sedan delas värdet av egendomen på två, se 14 § Sambolagen. Om bostaden skulle vara det enda som ingår i bodelningen skulle det se ut såhär: 2 000 000 (bostadens värde) - 1 500 000 (lånet) = 500 000/ 2 (mellan din moder och hennes sambo) = 250 000.

Arvet
Hur man fördelar arv regleras i Ärvdabalken, den kan du hitta här. Bröstarvingar har alltid rätt att få 50% av förälderns totala kvarlåtenskap. Av vad jag förstår av situationen så vill er moder att 50% av hennes del av bostaden ska gå till hennes sambo och att du och din bror ska dela på resterande 50%. Du och din bror skulle alltså få 62 500 var medan hennes sambo skulle få 125 000 + även hans del av bostaden som var 250 000.

Hoppas du fått svar på din fråga, tveka inte att fråga igen.

Lycka till!

Vänligen,

Elin GustavssonRådgivare