Fråga om biljettkontrollanters befogenheter

FRÅGA
Hej! Såg en tråd om kontroller i tunnelbanan från 2008 och undrar om samma regler gäller fortfarande. Får kontrollanter kräva legitimation? Har jag rätt att stiga av om jag vill gå av på nästföljande station vid kontroll? Vad förändras när ordningsvakter finns med? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till fråga om kontrollanters befogenhet till Lawline.

Du har ställt tre frågor. Får kontrollanter kräva legitimation? Har en person rätt att stiga av på nästföljande station vid biljettkontroll? Vad förändras när ordningsvakter finns med? Jag antar att du syftar på den här tråden när du hänvisar till tråden från 2008, https://www.lawline.se/answers/5498.

Om en person åker färdmedel genom utan att lösa in biljett och påträffas på bar gärning är det som att betrakta som ringa bedrägeri enligt BrB 9:2 st 2. Enligt RB 24:7 har alla rätt att gripa en person som påträffas på bar gärning för brott på vilket fängelse kan följa (envarsgripande). Det innebär att om X (gärningsmannen) hoppar över spärrarna till tunnelbanan, gå bakom någon annan eller befinner sig på buss utan att ha löst in biljetten osv, kan denne gripas av alla, inklusive väktare (biljetkontrollanter). Detta gäller även om gripandet inte sker på plats, exempelvis om man följer efter gärningsmannen och griper denne på en annan plats än där brottet begicks. Det ovansagda gäller inte om väktare eller annan påträffar X på tunnelbana utan biljett. För att ha rätt till envarsgripande måste det vara på bar gärning.

På tunnelbanan får väktare med stöd av lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik skriva ut en administrativ avgift till en person som inte uppvisar en giltig biljett enligt 1 §. Undantag finns enligt 2 § när en person vid avsaknad av biljett kan ursäktas med hänsyn till ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållande eller annan omständighet. Undantaget tillämpas restriktivt. Om en resenär vägrar lösa biljett eller betala tilläggsavgiften får denne avvisas från färdmedlet, 5 §. Avvisningen får inte verkställas av biljetkontrollanterna utan måste ske av Polismyndigheten, eller ordningsvakter som lyder under Polismyndigheten, 5 § 2 st.

Du frågade om biljettkontrollanter får kontrollera ID. De kan fråga dig om ID, men de kan inte tvinga dig att uppvisa det eftersom sådana befogenheter endast är förbehållna Polismyndigheten och ordningsvakter.

Om du inte visar giltig biljett och de inte kan identifiera dig för att skriva ut avgift bör du stiga av tåget vid nästföljande station. Om du vägrar stiga av lär ordningsvakter bli tillkallade och tåget stoppat tills avvisningen är verkställd. Om ordningsvakter finns på plats med biljetkontrollanter kan ordningsvakter begära ID i syfte att verkställa den administrativa avgiften eftersom en ogiltig eller avsaknad av biljett stör den allmänna ordningen enligt 4 kap. 6 § 1 st. 4 pt. ordningslagen som föreskriver att det är förbjudet att skaffa sig tillträde till ett område innanför ingångspärren till tunnelbana utan att kunna uppvisa giltigt färdbevis. Avvisningen från tunnelbanan sker med stöd av 4 kap. 9 § ordningslagen.

Sammanfattningsvis har biljettkontrollanter inte rätt att tvinga fram ID. Biljettkontrollanter får inte heller kvarhålla dig på tåget för att du vägrar identifiera dig. Du får stiga av vid nästa station självmant. Ordningsvakter har större befogenheter eftersom de jobbar för polisen och kan omhänderta dig från stationen utanför spärrarna. De får även omhänderta dig för att få reda på din identitet om du inte kan uppvisa giltig legitimation när du inte har giltig biljett på tåget.

Med vänlig hälsning,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (74)
2021-04-10 Krav på att bära batong som väktare eller ordningsvakt?
2021-03-31 Ett senario om en vakt
2021-03-30 Ordningsvakt och ADD - kvalifikationskravet för att bli ordningsvakt
2021-03-17 Nödvärn mot ordningsvakt

Alla besvarade frågor (92012)