Fråga om bevisbörda för självrisks storlek (försäkring)

2016-12-12 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hejsan jag hade en vattenskada i lägenheten och har nu åtgärdat den genom ett försäkringsbolag. Jag fick betala 1500kr i självrisk. Nu hävdar dem att självrisken egentligen är på 3000kr och har skickat ut en faktura för återstående belopp på 1500kr. Min fråga är om jag är skyldig att betala beloppet trots att dem gjort fel?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Din fråga är en bevisfråga, d.v.s. avgörande för om du kommer att bli skyldig att betala 1 500 kr eller 3 000 kr i självrisk är vad som går att bevisa om självriskens storlek. En central del av denna bedömning kommer att handla om att analysera om det står någonting om självriskens storlek i försäkringsvillkoren eller i övriga skriftliga avtal mellan dig och försäkringsbolaget. Om det står i villkoren för din försäkring eller i andra avtal mellan dig och försäkringsbolaget att självrisken för din försäkring är 1 500 kr kommer det att bli svårt för försäkringsbolaget att kräva en högre självrisk än 1 500 kr varför du då inte bör behöva betala någonting mer. Om det dock står i försäkringsvillkoren eller i övriga avtal mellan dig och försäkringsbolaget att självrisken är 3 000 kr bör du dock vara tvungen att betala 3 000 kr i självrisk då försäkringsbolaget då bör anses kunna bevisa att självrisken är på 3 000 kr.

Om det inte står någonting om självriskens storlek i försäkringsvillkoren eller i övriga avtal mellan dig och försäkringsbolaget blir dock frågan svårare att besvara. I en sådan situation bör dock försäkringsbolaget vara skyldiga att på något sätt kunna bevisa att du och försäkringsbolaget kommit överens om att självrisken för din försäkring är på 3 000 kr eller att det på något sätt var underförstått mellan er att så var fallet för att kunna kräva en självrisksbetalning från dig på 3 000 kr. Om försäkringsbolaget ej i detta läge lyckas bevisa detta bör du endast vara skyldig att betala 1 500 kr i självrisk då försäkringsbolaget, såsom ett företag, bör anses skyldiga att se till att du blir korrekt informerad om villkoren för deras tjänster genom att exempelvis noga ange självriskens storlek i försäkringsvillkoren.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (347)
2020-12-04 Beslag - Förverkande - Vad gäller?
2020-12-01 Blir utvecklingsstördas utsagor betrodda i rättssalen?
2020-11-30 är bevisning som läckt värdelös i domstol?
2020-11-30 Hur kan jag bevisa att jag inte haft mobilen i handen medan jag kör?

Alla besvarade frågor (86922)