Fråga om betalningsansvar för försumligt orsakande av vattenskada

2016-12-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej!Min fråga är vad som gäller mellan två personer som bor i ett samboförhållande om den ena genom sin oaktsamhet orsakar en omfattande vattenskada som inte täcks av försäkringen. Vem bär ansvaret om skadan uppenbarligen orsakats av den ena parten?Båda står på hyreskontraktet.
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Svaret på din fråga beror på vad du menar med "ansvar".

Om du med ansvar menar den av samborna som ekonomiskt slutligen måste betala för att åtgärda vattenskadan så är svaret på din fråga att det i den situation som du beskriver i din fråga är den sambon som orsakat vattenskadan som i slutänden ska stå för kostnaderna för att åtgärda vattenskadan. Då båda samborna står på hyreskontraktet kan dock hyresvärden välja att kräva vilken som av samborna på pengar för att åtgärda vattenskadan, varefter den "oskyldige" sambon (om hyresvärden tvingar denne att betala) därefter får kräva den andre sambon (den som orsakade vattenskadan) på pengar.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (632)
2021-01-19 Vad kan jag göra om min granne olovligen tar bort träd och buskar på min tomt?
2020-12-28 Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?
2020-12-28 Jämkning av skadestånd
2020-12-05 Olagligt att fota anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (88531)