Fråga om bestämmelsen i Äktenskapsbalken 12:2.

FRÅGA
Gift par med 2 gemensamma barn. Mannen har ett särkullbarn. Kan hustrun åberopa paragraf 12:2 för att slippa sälja t.ex. villan vid makens död? Hur fungerar det, vad blir det för skillnad? När ska man åberopa den, före eller efter dödsfall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller bestämmelsen i Äktb 12:2 så ska den åberopas senast vid bodelningen. Vad den innebär i praktiken är att den efterlevande maken har en ovillkorlig rätt att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. Om villan står i hustruns namn och är hennes giftorättsgods har hon alltså en absolut rätt att skydda denna mot särkullbarns anspråk.

Hoppas att svaret hjälpte dig!

Rickard Essung
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (962)
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?
2021-08-31 Anhörig avliden utomlands

Alla besvarade frågor (95792)