Fråga om bestämmelsen i Äktenskapsbalken 12:2.

FRÅGA
Gift par med 2 gemensamma barn. Mannen har ett särkullbarn. Kan hustrun åberopa paragraf 12:2 för att slippa sälja t.ex. villan vid makens död? Hur fungerar det, vad blir det för skillnad? När ska man åberopa den, före eller efter dödsfall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller bestämmelsen i Äktb 12:2 så ska den åberopas senast vid bodelningen. Vad den innebär i praktiken är att den efterlevande maken har en ovillkorlig rätt att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. Om villan står i hustruns namn och är hennes giftorättsgods har hon alltså en absolut rätt att skydda denna mot särkullbarns anspråk.

Hoppas att svaret hjälpte dig!

Rickard Essung
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88253)