Fråga om besittningsskydd till lägenhet där personen i fråga inte själv står på hyreskontraktet

2017-09-14 i Hyresavtal
FRÅGA
Två studerande bröder har bott tillsammans i Göteborg i nära fem år. Den äldste (med kontrakt) Har studerat klart och flyttat hem. Kvar bor den yngra brodern. Kan man säga att den yngre brodern har besittningsrätt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Om du med besittningsrätt menar vad som i jordabalkens 12 kap.(ofta refererat till som hyreslagen) betecknas ”besittningsskydd”, så kan jag kort redogöra för vad som gäller.


I vanliga fall har hyresgäster rätt till förlängning av sitt hyresavtal om hyresvärden säger upp hyresavtalet. För detta finns undantag. Skyddet gäller för det första inte andrahandshyresgäster som hyrt lägenheten under en kortare hyrestid än två år. För det andra gäller inte skyddet om hyresavtalet omfattar ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än nio månader i följd. För det tredje gäller inte skyddet om rummet eller lägenheten utgör en del av upplåtarens(hyresvärdens) bostad, dvs om hyresgästen är inneboende.


I dessa tre fall har man alltså inte besittningsskydd, se jordabalken 12 kap. 45 §.


Vad besittningsskyddet innebär är att en hyresgäst är skyddad från uppsägning av hyresavtalet från hyresvärdens sida. Detta skydd innebär att hyresgästen har ”rätt till förlängning av avtalet”. Det finns undantag öven när hyresförhållandet inte är av det slag som är uppräknat ovan, men dessa undantag är enbart i de fall hyresgästen har misskött sig, förverkat sin hyresrätt, om huset ska rivas eller ombyggas osv. Alla undantag är uppräknade i jordabalken 12 kap. 46 §, och jag kan rekommendera att ni tar er en titt för att se vad som gäller här.


I ert fall förstår jag det som att din äldste son är hyresgästen med hyreskontraktet och den yngste sonen någon sorts inneboende. Detta innebär att din yngste son inte har något besittningsskydd, men det spelar heller ingen roll eftersom det skyddet enbart skulle verka mot din äldste son, som upplåter boende i sin lägenhet.


Har din äldste son fortfarande kontraktet på lägenheten så borde det således vara lugnt för din yngre son, eftersom den äldre har besittningsskydd. Hyr den yngre lägenheten i andra hand har han däremot inget skydd de två första åren av hyrestiden, men efter två år har han i så fall besittningsskydd i förhållande till den äldre brodern, som hyr ut lägenheten.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Om några nya funderingar uppstått eller gamla kvarstår, kan du lägga fram dem i kommentarsfältet nedan.

Lucas Cyrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?