Fråga om besittningsskydd när man hyr en villa

2017-06-27 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Hyr en villa sedan 38 år. Nu vill hyresvärden (som aldrig själv bott i fastigheten) sälja. Hur gäller min besittningsrätt? Är jag skyldig att ställa upp på visning?
SVAR

Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid uthyrning av privatbostad gäller lag om uthyrning av egen bostad. Enligt den lagen har man som hyresgäst aldrig något besittningsskydd. Men för att denna lag ska bli tillämplig måste hyresavtalet ha ingåtts efter den 1 februari 2013. Eftersom du hyrt villan i 38 år så har avtalet ingåtts innan den lagen blev tillämplig, varför istället hyreslagens regler blir tillämpliga.

Besittningsrätt

Enligt hyreslagens regler har hyresgästen besittningsrätt om parterna inte avtalat om avsägande av besittningsrätten. Jag förutsätter i detta fall att ni inte avtalat om att avsäga besittningsrätten. Men, det finns situationer när hyresvärdens intresse av att förfoga över sin bostad väger tyngre än hyresgästens, trots att denne har besittningsskydd. I sådana fall är utgångspunkten att hyresförhållandet ska upplösas. En sådan situation föreligger bland annat i fråga om villa där upplåtelse inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet och ägaren vill förfoga över huset för att sälja det (se här). Med det sagt har du tyvärr ingen rätt tillbostaden om ägaren vill sälja och detta inte beror på någon affärsmässigt bedriven verksamhet.

Måste du ställa upp på visning?

Angående din fråga att ställa upp på visning så är du som hyresgäst endast skyldig till det om bostaden ska hyras ut, inte när den ska säljas (se här).

Sammanfattning

Eftersom att du inte har någon besittningsrätt i detta fall och avtalet ingåtts på obestämd tid är det 3 månaders uppsägningstid som gäller, så länge ni inte avtalat om längre uppsägning (se här). Du har alltså 3 månader på dig att flytta från det att uppsägningen sker. Viktigt här är att uppsägningen måste vara skriftlig, ett muntligt meddelande från ägaren att denne ska sälja fastigheten är inte att räkna som en giltig uppsägning.

Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,

Emelie Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?