Fråga om besittningsskydd när hyresvärden vill flytta tillbaka till huset

Hej.

Vi har lantbruk och har hyrt ut en bostad på gården ca 13 år till samma hyresgäst.

Nu har vi för avsikt att renovera bostaden samt bosätta oss själva i den.

Vilket besittningsskydd har hyresgästen?

Är det 3 mån uppsägning som gäller?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uthyrning av privat bostad finns dels i privatuthyrningslagen och dels i jordabalkens 12e kapitel, även kallad "hyreslagen" i vardagligt tal. Men då er hyresgäst hyrt lägenheten i 13 år ingicks hyresavtal er emellan före den 1 februari 2013 och därför är inte privatuthyrningslagen tillämplig. Svaret kommer därmed enbart omfattas av hyreslagen.

Besittningsskydd
Om ni inte avtalat om avsägande av besittningsrätten, vilket jag förmodar att ni inte har, så besitter er hyresgäst besittningsskydd. Men det finns situationer när hyresvärdens intresse av att förfoga över sin bostad väger tyngre än hyresgästens, även fast denne har ett besittningsskydd. En sådan situation föreligger bland annat när det gäller en bostad som inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet och ägaren vill förfoga över huset för att själv flytta in i det (se här).

Med det sagt står sig inte hyresgästens besittningsskydd över er rätt till att flytta tillbaka in i huset och hyresgästen har därför inte rätt att få hyresavtalet förlängt. Uppsägningstiden är som du nämnde 3 månader, eftersom att avtalet löpt på obestämd tid (se här).

Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,

Emelie StrömRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning