Fråga om befrielse från att betala hyra på lägenhet under den sista månaden av hyresavtalets uppsägningstid

2016-09-25 i Hyresavtal
FRÅGA
Uppsägningstiden på min lägenhet går ut 1dec. Fick först ett sms av den tillträdande hyresgästen att hon vill flytta in 1 nov. Sedan kom ett sms från hyresvärden att den nya hyresgästen flyttar in 1 nov. och jag behöver inte betala hyra för nov. Nu har den nya hyresgästen ändrat sig och flyttar in 1 dec. Måste jag betala hyra för nov. fast jag har ett skriftligt sms från hyresvärden att jag är befriad från hyra under nov.Vänliga hälsn.
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Såsom utgångspunkt är du, såsom du redan vet, skyldig att betala hyran för lägenheten till och med utgången av uppsägningstiden. Om hyresvärden gått med på att du inte behöver betala hyra den sista månaden av uppsägningstiden (novemberhyran) är du dock befriad från att betala hyran.

Ett problem för din del kan dock vara att orsaken till att hyresvärden gick med på att befria dig från skyldigheten att betala novemberhyran kan ha varit att den nya hyresgästen skulle betala hyran. Såvitt jag förstått din situation skrev nämligen hyresvärden smset innan den nya hyresgästen ändrade sig angående inflyttningsdatum. Om du och den nya hyresgästen inte har ett avtal där den nya hyresgästen bundit sig att hyra från och med 1 nov. och därmed betala hyra från och med 1 nov. finns därför en risk att hyresvärdens betalningsbefrielse blir ogiltig varför du då blir skyldig att betala den sista månadens hyra på lägenheten. Det som avgör saken i denna fråga är därför om du kan bevisa att hyresvärden befriat dig från betalningsansvar för den sista månaden av uppsägningstiden och att denna befrielse gäller oavsett om hyresgästen är bunden eller inte att betala novemberhyran.

Avgörande för om du kan bevisa detta eller inte är därför, mer konkret, enligt min bedömning vad som står i smset. Om det framgår i smset att hyresvärden villkorslöst går med på att du slipper betala novemberhyran bör detta räcka för att du ska anses slippa betala novemberhyra. Om smset är formulerat i stil med att "då den nya hyresgästen kommer att tillträda lägenheten 1 nov. och därmed kommer att betala novemberhyran behöver du inte betala novemberhyran" är jag dock dessvärre rädd för att betalningsbefrielsen är ogiltig om du och den nya hyresgästen inte ingått ett avtal om att den nya hyresgästen ska betala hyran från och med 1 nov. Du är då i detta läge skyldig att betala novemberhyran.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1490)
2021-01-26 Måste jag vara folkbokförd på den lägenhet som jag hyr ut?
2021-01-23 Solidariskt betalningsansvar när fler står på hyreskontraktet
2021-01-23 Säga upp tidsbestämt hyresavtal i förtid
2021-01-20 Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt

Alla besvarade frågor (88495)