Fråga om avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare fortfarande gäller vid företagsöverlåtelse

2021-06-30 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Min arbetsgivare betalade en utbildning åt mig med motprestation att jag jobbar kvar i bolaget i 2 år. Nu har det bolaget upphört och jag och företaget har övergått till ett nytt bolag, med nytt org nummer. Gäller avtalet som är skrivet med det gamla bolaget fortfarande eller har avtalet upphört? I avtalet nämns inga org nummer, utan bara bolagsnamn och det gamla bolagsnamnet finns inte heller kvar.Tack för svar! Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en verksamhetsövergång (det vill säga en övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet) från en arbetsgivare till en annan övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gällde vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren (6 b § första stycket lagen om anställningsskydd). Huvudregeln vid en sådan övergång av verksamhet är att personalen medföljer till den nye arbetsgivaren och där fortsätter sin anställning på i huvudsak samma villkor som tidigare.

Av (6 b § fjärde stycket lagen om anställningsskydd) framgår emellertid att anställningsavtalet och anställningsförhållandet inte övergår till förvärvaren om arbetstagaren motsätter sig detta. Anledningen till det är att möjligheten att motsätta sig övergången har ansetts som en rättighet för arbetstagaren som överlåtaren och förvärvaren sinsemellan inte kan bestämma över. Bestämmelsen måste alltså ses som en rättighet för arbetstagaren. Det finns inte någon regel om hur eller inom vilken tid en arbetstagare ska tala om att han eller hon motsätter sig en övergång till förvärvaren. När det gäller tidpunkten för ett sådant meddelande framgår dock av förarbetena att detta bör ske inom skälig tid från det att arbetstagaren har blivit underrättad om övergången. Vidare sägs att det ofta finns ett intresse hos alla inblandade att få reda på arbetstagarnas inställning och att det därför är angeläget att alla berörda parter medverkar till att saken klaras ut så snart som möjligt. Det framgår inte av lagtexten hur det ska gå till när arbetstagaren motsätter sig övergången. Om arbetstagaren motsätter sig övergången får det liksom vid exempelvis en uppsägning anses vara en ensidig rättshandling som bara kan vidtas av arbetstagaren själv eller den han eller hon gett en fullmakt. Av allmänna principer om ensidiga rättshandlingar följer att arbetstagaren måste ge överlåtaren till känna att han eller hon motsätter sig övergången. Det innebär att du måste lämna beskedet till din gamla arbetsgivare som du skrev avtalet med.

Jag skulle vilja säga att avtalet du skrev med din arbetsgivare därmed inte gäller. Med det sagt bör du läsa avtalet igen och se om det finns någon klausul som säger att avtalet gäller även vid en företagsöverlåtelse. Jag skulle rekommendera dig att kontakta facket om du upplever att du behöver hjälp med den saken. De är ofta hjälpsamma och hanterar dagligen ärenden av detta slag.

Hoppas du fick hjälp med din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96471)