Fråga om avräkning av semesterdagar vid regelbundet helgarbete

FRÅGA
Arbetar på en budfirma.Vecka 1 måndag T.o.m lördagVecka 2 måndag T.o.m fredagVecka 3 måndag T.o.m fredag och söndagVecka 4 måndag T.o.m fredagNär jag har semester drar min chef 22 dagar för dessa fyra veckor.Har han rätt till detta enligt semesterlagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder ditt till Lawline med din fråga!

När det kommer till frågor om semester så är det just som du uppfattat Semesterlagen (SemL) som utgör tillämplig lagstiftning.

Såsom jag tolkar hur du återger ditt schema så har du varit ledig i fyra veckor varav du har haft schemalagda dagar enligt följande: vecka 1 – 6 dagar, vecka 2 – 5 dagar, vecka 3 – 6 dagar och vecka 4 – 5 dagar. Sammanlagt blir det 22 dagar av din schemalagda tid du har varit ledig.

Jag gissar att din undran har uppkommit eftersom vissa av de dagar din arbetsgivare räknat av som semesterdagar har inträffat under en helg. Huvudregeln är att helgdagar inte ska räknas som semesterdagar vilket framgår av 3a § SemL. I samma paragraf framgår dock i dess andra stycke att lördagar och söndagar inte ska räknas som semesterdagar i andra fall än vad som framgår av 9 § SemL.

I 9 § SemL framgår en regel för omräkning av semesterdagar när arbetstagaren regelbundet arbetar helg och ledigheten omfattar minst 19 semesterdagar. Det innebär att man oavsett regelbundet schema i sådant fall ska beräkna ledigheten som att arbetstagaren arbetat måndag till fredag. Fyra veckor skulle, förutsatt att ditt schema är löpande och regelbundet, innebära ett avdrag av 20 semesterdagar. Denna regel gäller dock inte om semesterledigheten är kortare än 5 dagar, då räknas även lördagar och söndagar om de varit schemalagda.

Sammanfattningsvis anser jag att det kan finnas fog för dig att ifrågasätta det avdrag om 22 semesterdagar som har gjorts om det är så att du regelbundet arbetar lördagar och söndagar. I sådant fall ska din semester istället dras av med 20 dagar.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (321)
2020-10-13 Förläggning av semester - vem bestämmer?
2020-09-29 Fråga om semesterlön presumeras ingå i lönen
2020-09-13 Får min arbetsgivare förlägga min semester under min heltidssjukskrivning, utan att berätta det för mig?
2020-09-08 Måste jag ta ut mina sparade semesterdagar?

Alla besvarade frågor (85191)