Fråga om avhysning av lokalhyresgäst efter uteblivna hyror

Hej, jag hyr ut en lokal som fungerar som ett slags förråd. Min hyregäst (privatperson) har inte betalat hyran sedan 3 månader (betalade i Maj, Aprils hyra 2 månader för sent) Maj eller Juni är inte betald. Har kontaktat hyregästen och denne uppger att hen inte kan betala hyran, men vill inte gå med på någon lösning.

Vad ska jag göra för att bli av med min hyregäst som inte betalar? (Dessutom så finns det skador från en mängd skruvhål på dörrar och väggar som jag sade att denne inte hade tillåtelse till.)

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring avhysning av hyresgäst finns i jordabalken.

Kan hyresgäst sägas upp i förtid?
Ja, när hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än två vardagar efter förfallodagen har hyresvärden rätt att säga upp avtalet att upphöra i förtid (se här).

Det finns dock undantag från detta:
När hyresgästen är försenad med hyran måste du som hyresvärd underrätta hyresgästen om att denne blir avhyst om betalning inte sker inom två veckor från det att delgivning sker. Delgivning kan exempelvis ske genom rekommenderat brev eller personligt överlämnade. Det innebär att om hyresgästen betalar inom två veckor så kan denne inte bli uppsagd från lokalen (se här).

Skulle det vara så att hyresgästen inte betalar inom två veckor efter att denne meddelats om detta, kan alltså hyresvärden sägas upp med omedelbar verkan (se här). Uppsägning ska ske skriftligen.

Hur ska du gå tillväga?
För att få hjälp med situationen kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka dels om betalningsföreläggande för hyresskulden och dels om avhysning av hyresgästen. Genom detta kan du få hjälp att få betalt för de hyror som hyresgästen ännu inte betalat såväl som med uppsägningen.

Ansökan till Kronofogden ska innehålla grunden för uppsägningen, dvs. att hyresgästen inte betalat hyran i tid. Här bör du även bifoga hyresavtalet. Vidare måste du ange att du sagt upp hyresgästen skriftligen samt att du meddelat hyresgästen om att denne kan få tillbaka hyresrätten om hyran betalas inom två veckor.

När ansökan skickats in till KFM kommer KFM kontakta din hyresgäst och fråga hur denne ställer sig till betalningsföreläggandet och att svar måste ske inom en viss tidsfrist (tidsfristen brukar vara omkring två veckor). Svarar inte hyresgästen kommer KFM avhysa din hyresgäst och se till att du får dina pengar.

Om hyresgästen bestrider ytterligare blir en sista utväg domstol för att du ska få betalt för hyrorna.

Sammanfattning
I första hand ska du meddela din hyresgäst om att denne blir uppsagd om betalning ej sker inom två veckor. Sker betalning så har du alltså inte längre rätt att säga upp hyresgästen. Om hyresgästen däremot inte betalar så vänder du dig till Kronofogden för hjälp - här.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,


Emelie StrömRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”