Fråga om avhysning alternativt avlägsnande av eventuell oinbjuden gäst

2016-03-16 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag behöver hjälp med bodelning och avhysning då personen ifråga vägrar flytta. Jag äger bostaden som jag fått i gåva sedan många år tillbaka. Under senare delen av 2015 blev situationen så besvärlig och då jag bad att personen skulle flytta blev jag hotad, detta polisanmäldes men avskrevs direkt utan åtgärd. Jag vill inte ha denna människa kvar i mitt hem som nu dessutom upplåtit ett rum till sin bostadslösa vän mot min vilja. Snälla HJÄLP!
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din juridiska frågeställning!

Av ditt frågeunderlag förstår jag att du vill bli av med en person som utnyttjar ditt hem. Eftersom du använt dig av vissa juridiska begrepp som kan komma att stå i motsats till varandra som t.ex. ”bodelning och avhysning” kommer ett korrekt svar att vara beroende av att vissa förutsättningar först utreds.

Dels måste det klargöras huruvida det här är en person som du levt tillsammans med i en par-relation. Detta därför att det endast är om ni som ”minst” varit sambos, som det enligt lagens mening behöver vidtas någon bodelning.

Härutöver föreligger relevans att veta huruvida det föreligger ett hyresförhållande mellan dig och den ofrivillige bostadsgästen samt dennes inbjudne gäst. Det är också relevant att veta om dessa personer är folkbokförda hos dig.

Det jag initialt kan upplysa dig om är att om det varken är så att du och personen är eller har varit sambos samt att det er emellan inte föreligger något hyresavtal och personen därigenom bara uppehållit sig i din bostad per ditt samtycke så utgör ditt fråntagna samtycke att personerna fortsättningsvis begår hemfridsbrott om dem uppehåller sig i din bostad. Har ett brott begåtts kan polisen vara behjälplig för att avlägsna personerna ifråga.

Är det så att det föreligger ett hyresförhållande, åtminstone mellan dig och den först inflyttade personen, måste detta hyresförhållande först sägas upp. Vad beträffar frånvaro av hyresförhållande med den andra bostadsgästen bör denne välja att gå per din tillsägelse, annars är det polisen som kan vara behjälplig för avlägsnande av denna person i första hand enligt ovan.

Har ni tidigare levt i en parrelation och varit sambos blir situationen något knepigare. Även om det är ditt hem kan det föreligga en rätt för den andra sambon att överta det om denne kan visa att den bäst behöver bostaden och att ett sådant övertagande i övrigt kan vara skäligt. Härtill fordras givetvis att den övertagande har ekonomiska förutsättningar för exempelvis övertagande av lån för att det ska kunna vara möjligt.

Om du något mer konkretiserar din frågeställning där dessa förutsättningar klart framgår är det lättare att på bästa sätt hjälpa dig i din situation. Känner du att det är svårt att i skriven text återge alla förutsättningar är du välkommen att kontakta oss på Lawline och istället boka tid för att prata med en av våra duktiga jurister. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll