FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 29/06/2022

Fråga om att ta ut 25 betalda semesterdagar och fem obetalda semesterdagar

Jag har tagit ut 20 betalda semesterdagar och har 5 betalda kvar till en resa vid jul. Kan jag ta ut 5 obetalda semesterdagar ytterligare trots att jag inte har några obetalda sparade? Jag får nya semesterdagar sen i april månad.

Lawline svarar

 

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt (4 § första stycket semesterlagen) har en arbetstagare rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret, har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar. Första stycket reglerar enbart hur lång semesterledighet en arbetstagare har rätt till enligt lagen. Antalet semesterdagar är beräknade så att de ska motsvara fem veckors ledighet. Genom främst kollektivavtal har många arbetstagare rätt till längre semester, framför allt inom den offentliga sektorn. 

Av (2 § semesterlagen) framgår att det kan ske överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ett avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt semesterlagen inskränks är dock ogiltig i den delen. Detta gäller dock inte om annat framgår av lagen. Semesterlagen är dock generellt sett tvingande till arbetstagares förmån. Avtal - såväl personliga avtal som kollektivavtal - som innebär att en arbetstagares rättigheter enligt lagen försämras eller tas bort är alltså ogiltiga i den delen. Undantagen framgår av 2 a §. 

I (18 § semesterlagen) sägs att en arbetstagares om under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, får spara en eller flera sådana överskjutande dagar till ett senare semesterår. 

Om du vill ta ut fem betalda semesterdagar tillsammans med fem obetalda semesterdagar innebär det att du är ledig 30 dagar på ett år. För att det ska vara möjligt måste du i så fall ha sparat in fem semesterdagar sedan året innan. Alternativt så kontaktar du arbetsgivaren och frågar om det går bra att ta ut ytterligare fem obetalda semesterdagar utöver dina redan intjänade semesterdagar. Det är dock ingenting som du har rätt till utan det måste arbetsgivaren godkänna.

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Robin ForslövRådgivare