Fråga om att säga upp tidsbestämt lokalhyresavtal i förtid

2017-11-20 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, Jag undrar vad jag har för möjligheter som fastighetsägare av kommersiella fastigheter att avbryta ett hyresförhållande? I detta scenario har jag en lokalhyresgäst på ett 2-årigt hyreskontrakt, löptid till hösten 2019, där bägge är medvetna om att vi eventuellt kommer att behöva nyttja deras lokalyta framgent. Vi har därför avtalat bort det indirekta besittningsskyddet, med HNs godkännande. Har jag rätt av avbryta kontraktet för avflytt under hösten 18/våren 19 med hänsyn till avstående av det indirekta besittningsskyddet? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ert hyresavtal är ingånget på bestämd tid och sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Ingen av parterna kan alltså bryta avtalet i förtid.

Hyresvärden kan dock säga upp ett hyresavtal att upphöra tidigare i följande situationer:
- Om parterna är överens om att hyresavtalet ska upphöra
- Om hyresgästen har misskött sig så allvarligt att hyresvärden har rätt att säga upp avtalet i förtid på grund av förverkande (allvarlig misskötsamhet)
- Om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än två dagar efter förfallodagen.
(se här).

Indirekt besittningsskydd

Att ni avtalat bort det indirekta besittningsskyddet innebär att hyresgästen inte kan få ersättning av hyresvärden för den ekonomiska förlust som han eller hon orsakas på grund av att hyresförhållandet upphör. Hyresgästen kan inte heller ha rätt till uppskov i samband med avflyttning. Att ni avtalat bort det har däremot ingen betydelse för huruvida du kan säga upp det bestämda hyresavtalet i förtid eller inte, utan det är de regler jag nämnde ovan som gäller oavsett. Är någon av punkterna uppfyllda eller om ni avtalat om att det får avbrytas i förtid är det alltså okej.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emelie Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1646)
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt
2021-11-27 Vilken uppsägningstid gäller?
2021-11-24 Har arbetsgivaren större handlingsutrymme när denne agerar hyresvärd än vad andra hyresvärdar normalt sett har?

Alla besvarade frågor (97608)