Fråga om att säga upp hyresgäst med omedelbar verkan

2017-09-23 i Hyresavtal
FRÅGA
Kan vi säga upp en studerande tjej innan avtalet går ut. Hon hyr ett rum i vår villa. Vi kom överens om en månads uppsägning. Hon följer inte det som vi har gjort upp om . Har inte heller betalat hyran. Kan vi säga att hon måste flytta redan i morgon ? Hennes föräldrar är informerade.Flickan (30 år) har enligt mig Social fobi eller asbergers syndrom ( gissning) som inte är behandlat enligt föräldrarna. Hon pratar inte med.oss Ev. svarar kortfattat på en fråga. Gömmer sig om ser mig Måste hon få bo kvar en månad? Tacksam för snabbt svar, eftersom föräldrarna kommer till oss imorgon.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring detta återfinns i både lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen") samt
jordabalken.

Gällande uppsägning så skiljer man på tillsvidareavtal och tidsbestämda avtal.
Om det är ett tillsvidareavtal ni avtalat om så är uppsägningstiden 3 månader om hyresvärden säger upp avtalet. Säger hyresgästen upp det är det däremot 1 månads uppsägningstid som gäller.

Om avtalet istället löper på bestämd tid så upphör det att gälla vid hyrestidens utgång. Men det kan sägas upp i förtid och även här har ni som hyresvärd en uppsägningstid på 3 månader att beakta.

Alltså, vill ni som hyresvärd säga upp avtalet i förtid så är det 3 månaders uppsägningstid som gäller och hyresgästen har således rätt att bo kvar i 3 månader. Med det sagt kanske hyresgästen flyttar tidigare ändå för att denne hittar en ny bostad, men rent juridiskt har denne rätt att bo kvar i 3 månader.
(För lagrum, se här)

Säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan?
I vissa fall har en hyresvärd rätt att säga upp en hyresgäst med omedelbar verkan. Dessa situationer finns uppräknade i jordabalken (här) och avser situationer när hyresgästen allvarligt åsidosatt sina förpliktelser enligt hyresavtalet. En sådan situation är bland annat när hyresgästen underlåtit att betala hyran. Som hyresvärd har en rätt att säga upp avtalet om hyresgästen inte betalat hyran en vecka från förfallodagen. En sådan uppsägning ska ske skriftligen och skäl till uppsägningen ska anges.

Vidare ska hyresgästen få ett meddelande om att han eller hon kan få bo kvar om hyrorna betalas inom 3 veckor. Det räcker att de uteblivna hyrorna betalas utan ränta. Ett meddelande om uppsägning samt anledning till denna ska även lämnas till kommunens socialnämnd. Tiden börjar räknas från den dag hyresgästen i behörig ordning blivit delgiven och socialnämnden fått meddelandet. Eventuellt beslut om avhysning får därefter inte meddelas förrän efter 3 veckor och två vardagar. Skulle sedan socialnämnden åta sig att betala hyran inom 3 veckor får avhysning inte längre ske. Inte heller om det visar sig att hyresgästen har varit förhindrad att betala hyran inom den senare tidsperioden på grund av sjukdom eller liknande.
(För lagrum, se här)

Sammanfattning
Ni har alltså rätt att säga upp avtalet att gälla i förtid, men då är det 3 månaders uppsägningstid som gäller vilket innebär att er hyresgäst får bo kvar i 3 månader. Detta även fast ni avtalat om kortare tid då lagen är tvingande till hyresgästens förmån. För att 1 månads uppsägningstid ska gälla är det hyresgästen som ska säga upp avtalet.

Vill ni säga upp avtalet att gälla med omedelbar verkan är processen lite mer invecklad och de steg som jag räknade upp ovan måste då följas. Ni kan alltså inte bara be er hyresgäst flytta dagen efter pga. att denne inte betalat hyran. Utan denne måste meddelas om detta och inom tidsfristen på 3 veckor få möjlighet att betala hyran innan denne förlorar sin rätt att bo kvar.

Om din hyresgäst fortsätter med att underlåta att betala hyra trots att du meddelat denne om 3 veckorsfristen, kan du som nästa steg vända dig till Kronofogden för att ansöka om avhysning. Mer om det kan du läsa på kronofogdemyndighetens hemsida - här.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!


Vänligen,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1588)
2021-07-29 Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid
2021-07-28 Uppsägningstid vid uthyrning av privatbostad

Alla besvarade frågor (94364)