Fråga om att komma ifrån sin uppsägningstid vid uppsägning av lokal

2017-08-25 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, Vad gäller vid uppsägning av lokal? Företaget som hyr anser att lokalen är för stor ch för hög hyra för att klara av det ekonomiska. De lokaler som erbjuds istället innom hyresvärdens företag passar ej för hyresgästens budget eller planritning för att få plats med de anställda. Uppsägningstiden är på 9 månader enligt hyresvärden, men hyresgästen behöver en billigare lokal innan dess. Är det något hyresgästen kan göra för att avsluta det tidigare?
SVAR

Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om hyresavtalet är ingånget för obestämd tid gäller en uppsägningstid på nio månader (se här).

Om avtalet är ingånget för bestämd tid upphör det att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat är avtalat. Uppsägningstiden är olika beroende på hur länge hyrestiden varat:

Hyrestid upp till två veckor - en dags uppsägningstid.
Hyrestid mellan två veckor och tre månader - en veckas uppsägningstid.
Hyrestid mellan tre och nio månader - tre månaders uppsägningstid.
Hyrestid längre än nio månader - nio månaders uppsägningstid.
(se här).

Avslutning
Uppsägningstiden för ett avtal som löper på obestämd tid är 9 månader och om det löper på bestämd tid är det 9 månader om hyrestiden vara längre än 9 månader. Det kan sedan framgå av avtalet att det går att frånträda det tidigare. Mitt råd till er är därför att se över avtalet för att se om något sådant är avtalat. Annars finns det inget juridiskt som säger att man har rätt att slippa undan sina 9 månaders uppsägningstid, utan det är om hyresvärden går med på det för att denne eventuellt kan hyra ut till någon annan tidigare eller liknande.

Hoppas ni fått svar på frågan och lycka till!

Vänligen,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?