Fråga om att hålla inne depositionen

2017-09-05 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Jag har hyrt en lägenhet (bostadsrätt) i Malmö. Jag skrev ett avtal med hyresvärd och lämnade 5000 i deposition.Javisst, folkbokförde jag mig hos Skatteverket i en adress som finns på avtalet och använde c/o. Sist men inte minst hade jag en försäkring från IF i fall sker det någon skada i lägenhet.Under tiden av hyra föddes min son som blev automatiskt bokförd i samma adress. Hyresvärd var medveten att det min son är på väg.Efter jag flyttade från lägenhet glömde att bokföra till en ny adress i god tid. Men fixade det inom 2 veckor efter jag lämnade lägenheten.Just nu vägrar hyresvärd att betala tillbaka deposition på grund av två anledningar. För det första, min son var bokförd och det kan påverka hyresvärds ekonomi på något sätt. För det andra, städade jag inte noga efter sig och madrass måste bytas. Enligt hyresvärd kan det inte betalt av försäkring. Just nu svarar hyresvärd inte mina mejl.Just nu arbetar jag i Vitryssland och det är svart för mig att hålla kontakten med hyresvärd.Har hyresvärden rätt att inte lämna tillbaka deposition i detta fall? Hur kan jag fixa det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring detta finns i Jordabalkens 12e kapitel.

Rätten att hålla inne deposition

En deposition fungerar som ett skydd för hyresvärden under tiden som hyresförhållandet pågår. Depositionen ska sedan betalas tillbaka till hyresgästen vid hyrestidens utgång, om inte hyresgästen orsakat skada som hyresvärden måste ersätta. Som hyresgäst har man en vårdplikt av bostaden och med det följer att hyresgästen ska vidta de åtgärder som behövs för den löpande skötseln av bostaden, exempelvis att städa och hålla den ren (se här)

I ditt fall håller hyresvärden in depositionen dels för att din son folkbokfördes under tiden och dels för att det inte var ordentligt städat vid utflytt och att en madrass måste bytas ut. Att din son folkbokfördes på adressen är ingen giltig grund för hyresvärden att hålla inne depositionen. Däremot kan städningen vara en giltig grund.

Kontraktsbrott
Om du är medveten om att du inte städade ordentligt och ni hade ett avtal som sa att du skulle flyttstäda har du gjort dig skyldig till ett kontraktsbrott. Pga. det kan du bli skadeståndsskyldig gentemot hyresvärden för den ekonomiska skada som uppstår i samband med ett madrassbyte och nytt flyttstäd. Hyresvärden har dock en bevisbörda och måste därför kunna bevisa att madrassen måste bytas ut samt att det inte var ordentligt städad. Kan denne bevisa det blir du alltså skadeståndsskyldig för det. Hur mycket detta kostar kan jag däremot inte svara på, men är det så att det skulle kosta mindre än 5000 kr som du lämnade i deposition, så har du rätt att få tillbaka mellanskillnaden. Om kostnaden istället ryms inom hela depositionen har du inte något rätt att få tillbaka några pengar.

Avslutning
Jag råder dig att fråga hyresvärden hur stora kostnaderna blivit för flyttstäd och madrass. Skulle det visa sig att summan är lägre än 5000 kr och denne vägrar att betala tillbaka mellanskillnaden så kan du kontakta kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande - här. De kommer då hjälpa dig att driva in pengarna. Om du tar hjälp av kronofogden krävs det att du kan bevisa att du lämnat en depositionsavgift samt hur mycket. Det kan göras genom uppvisande av kvitto, banköverföringsutdrag eller liknande.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1589)
2021-07-30 Går det att säga upp bostadsrätt?
2021-07-29 Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid

Alla besvarade frågor (94565)