Fråga om åtgärder när lokalhyresgäst som inte betalat hyran

2018-01-06 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, jag hyr ut en lokal till ett AB(har även själv ett AB) och nu betalar han inte hyran , säger sig inte ha råd. hur fort kan jag begära honom i konkurs? och kan jag byta lås nu när han inte betalat denna månad trots påminnelse? Vad kan jag göra?MVh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring detta regleras i Jordabalkens 12 kapitel.

Vad händer om en lokalhyresgäst inte betalar hyran i tid?
Om en lokalhyresgäst inte betalar hyran inom förverkandefristen, dvs två vardagar efter förfallodagen, är hyresrätten förverkad (se här). Hyresgästen förlorar alltså rätten till lokalen om denne dröjer med betalningen två vardagar efter förfallodagen och du som hyresvärd har då rätt att säga upp hyresavtalet så det upphör att gälla i förtid.

Säger du upp avtalet så finns det dock en chans för hyresgästen att återvinna hyresrätten genom att betala inom återvinningsfristen. Betalning ska då ske inom två veckor från det att han delgetts rätten om att återvinna lokalen (se här).

Du har alltså rätt att säga upp hyresgästen på grund av att han dröjt med betalning av hyran, men han ska ha en chans att återvinna lokalen genom att betala inom två veckor.


Om hyresgästen inte betalar inom återvinningsfristen, kan du få tillbaka pengar då för den hyra som inte betalats?

För att få pengar för den hyra som hyresgästen inte betalat kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten. Du ansöker då om ett betalningsföreläggande för att få hjälp att driva in skulden. I blanketten ska du fylla i hur mycket hyresgästen är skyldig dig och varför han är det. Kronofogden kommer ta ut en avgift på 300 kr av dig, den avgiften kan du sedan begära ersättning för av hyresgästen.

När du skickat in en ansökan kommer kronofogden skicka ett föreläggande till hyresgästen. När hyresgästen tagit emot det så ska han besvara det, antingen genom att betala skulden till dig eller genom att bestrida det.

Skulle hyresgästen välja att bestrida betalningsföreläggandet så har du möjligheten att få skulden prövad i domstol.

Om hyresgästen inte besvarar föreläggandet så kommer Kronofogden att godkänna din ansökan och ge dig ett betalningsföreläggande. Kronofogden kommer då att driva in skulden åt dig.

Avslutning
Sammanfattningsvis har du alltså rätt att säga upp din hyresgäst för att denne inte betalat hyran i tid, men denne ska då få en möjlighet att återvinna lokalen. Om betalning fortfarande inte sker ändå kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp att driva in skulden. Blankett till det hittar du här.

Gällande frågan om du kan sätta lås på lokalen så avråder jag dig från det.

Hoppas du fått svar på din fråga. Om du vill ha ytterligare hjälp råder jag dig att vända dig till vårt kontor för att få hjälp av våra duktiga jurister - här.

Vänligen,

Emelie Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1659)
2022-01-11 Vad gäller vid uppsägning av lokalhyra och hur lång är uppsägningstiden?
2021-12-30 När ska en slutbesiktning senast ske?
2021-12-30 Kan man köpa en annan bostad när man bor i hyresrätt?
2021-12-28 Avvikande boarea i hyresavtal

Alla besvarade frågor (98612)