Fråga om åtgärder när delägare är oense om samägd fastighet

Vi är två syskon som äger hälften var av en sommarfastighet. Vi kommer inte överens om nyttjandet vad finns det för regler som kan visa en rättvis fördelning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din juridiska frågeställning!

Den lagstiftning som ytterst reglerar samägande kallas kort för Samägandelagen (SamägL).

För att kunna förfara med samägd egendom kräver samägandelagen att detta görs med samtliga delägares samtycke, SamägL 2 §. Är det så att delägarna inte kan komma överens påbjuder SamägL vissa möjligheter för att komma tillrätta med de inbördes problemen. Endera kan rätten på ansökan av någon delägare dels förordna huvudansvaret för egendomen till en god man som hjälper delägarna att besluta om hur brukandet av egendomen ska förföras och dels mot övriga delägares vilja bjuda ut egendomen till offentlig auktion, SamägL 3 och 6 §§.

Är det så att någon av delägarna väljer att ansöka om att egendomen ska bjudas ut till auktion kan de ange ett lägsta accepterat pris. De kan även själv bjuda på fastigheten för att på så vis ”köpa ut varandra”, SamägL 9 §.

Rätt domstol för att hantera åtgärder med samägd egendom är tingsrätten i den domsaga där fastigheten är belägen, SamägL 18 §.

Behöver du hjälp att driva saken i domstol eller att formulera en skrivelse för att få ärendet avgjort i sak rekommenderar jag att du kontaktar oss på Lawline. Detta gör du snabbt och enkelt genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000