Fråga om åsidosättande av skyldighet vid servitut

2016-12-10 i Servitut
FRÅGA
Hej! Vi har servitut för att köra på en väg med virke. Nu har den som äger vägen grävt av den för att stoppa trafik då vägen är i mindre bra skick. Det innebär att vi kan nu inte använda vägen längre. Får de göra så när vi har servitut för vägen?
SVAR

Hej och tack för att Ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag utgår i det följande ifrån att Ni har ett giltigt servitut.

Nej, den tjänande fastigheten (den fastigheten som vägen ligger på) får inte vidta åtgärder som stör eller hindrar utövandet av servitutet. Ni har i detta fall rätt att enligt 14:7 jordabalken kräva att fastighetsägaren återställer vägen och kräva ersättning för skada (exempelvis merkostnad för den bensin som gått åt med anledning av att ni fått ta en omväg). Detta återställande ska även ske skyndsamt enligt 14:8 jordabalken. Sker inte detta har ni rätt dels till hävning, dels till ersättning för eventuell skada.

Förslagsvis kontaktar Ni fastighetsägaren och kräver ett återställande. Skulle Ni behöva råd och stöd i detta är Ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (269)
2020-11-24 Underhållande av officialservitut
2020-11-20 Hur ska vi tolka vårt officialservitut?
2020-11-15 Vilka skäl kan kommunen anföra för fastighetsreglering? Kan man kräva inlösen vid fastighetsregleringsbeslut?
2020-11-02 Vad gäller vid meningsskiljaktigheter i fråga om ett officialservitut?

Alla besvarade frågor (86492)