Fråga om arvsfördelning till barn inom äktenskap

2016-02-28 i Make
FRÅGA
Min fru ägde en fastighet när vi träffades som hon sålde och vi köpte gemensamt hus. Har gift oss och skaffat 3 barn innan hon avlider i cancer. Ska sälja huset nu har barnen rätt till en del av pengarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till arv utgör Ärvdabalken (ÄrvB) tillämplig lagstiftning.

Så som jag tolkar din fråga var din bortgångna fru och du gifta och alla barn era gemensamma. När en person avlider fördelas dennes kvarlåtenskap så som arv. Var den avlidne gift ska en boutredning utföras innan arvet kan fördelas. Detta innebär att det inom äktenskapet, lika skilsmässa, görs en fördelning av egendomen. Den lott som tillfaller den avlidnes dödsbo utgör dennes arvsmassa. Denna arvsmassa är sedan tänkt att fördelas för att initialt täcka den avlidnes skulder och därefter utgå till dennes efterlevande så som arv. Första arvtagare utgör dennes bröstarvingar, dennes barn, ÄrvB 2:1.

Eftersom du och din fru var gifta finns det dock en bestämmelse som ger efterlevande make rätt att ärva hela den avlidne makens kvarlåtenskap, före alla gemensamma barn, ÄrvB 3:1. Då övergår den avlidne makens arvsmassa till efterlevande make som med fri förfoganderätt kan använda denna till och med sin egen bortgång. Därefter kommer en kvotering av den då avlidne makens arvsmassa att göras lika det förhållandet som utgjorde den föregående makens bortgång – och den föregående makens arvingar ärver istället då.

Mvh

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (437)
2020-09-20 Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?
2020-09-09 Min man hade ett hus innan äktenskapet, vad händer med det om han avlider?
2020-08-31 Vem kan ärva huset om en maken dör?
2020-08-30 Kan nya makar ärva den tidigare makens egendom?

Alla besvarade frågor (84259)