Fråga om arvsfördelning till barn inom äktenskap

Min fru ägde en fastighet när vi träffades som hon sålde och vi köpte gemensamt hus. Har gift oss och skaffat 3 barn innan hon avlider i cancer. Ska sälja huset nu har barnen rätt till en del av pengarna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till arv utgör Ärvdabalken (ÄrvB) tillämplig lagstiftning.

Så som jag tolkar din fråga var din bortgångna fru och du gifta och alla barn era gemensamma. När en person avlider fördelas dennes kvarlåtenskap så som arv. Var den avlidne gift ska en boutredning utföras innan arvet kan fördelas. Detta innebär att det inom äktenskapet, lika skilsmässa, görs en fördelning av egendomen. Den lott som tillfaller den avlidnes dödsbo utgör dennes arvsmassa. Denna arvsmassa är sedan tänkt att fördelas för att initialt täcka den avlidnes skulder och därefter utgå till dennes efterlevande så som arv. Första arvtagare utgör dennes bröstarvingar, dennes barn, ÄrvB 2:1.

Eftersom du och din fru var gifta finns det dock en bestämmelse som ger efterlevande make rätt att ärva hela den avlidne makens kvarlåtenskap, före alla gemensamma barn, ÄrvB 3:1. Då övergår den avlidne makens arvsmassa till efterlevande make som med fri förfoganderätt kan använda denna till och med sin egen bortgång. Därefter kommer en kvotering av den då avlidne makens arvsmassa att göras lika det förhållandet som utgjorde den föregående makens bortgång – och den föregående makens arvingar ärver istället då.

Mvh

Niclas LindblomRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning