Fråga om arvsfördelning efter efterlevande make där det funnits såväl särkullbarn som barn inom äktenskapet

2016-03-10 i Make
FRÅGA
Min man gick bort för en tid sedan. .när vi träffades hade jag sedan tidigare ett barn. Vi fick även ett gemensamt barn. ..Nu har jag pratat med dom ang arvet efter mig. .och båda vill dela. .hälften var. Måste jag skriva ett testamente eller faller det sig ändå att de få del lika enligt lag. Tack på förhand Christina
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din juridiska frågeställning!

När det kommer till arv är det Ärvdabalken (ÄrvB) som utgör tillämplig lagstiftning.

I det fallet man är gift vid tillfället för sin bortgång kommer hela den kvarlåtenskapen man efterlämnar sig att gå till den efterlevande maken såvida man inte haft barn från tiden förevarande äktenskapet och dessa barn motsäger detta, jfr ÄrvB 3:1.

Förutsatt att det är den efterlevande maken som ärver kommer makarnas egendomsmassa vid tiden för den förste makens bortgång att genomgå en bodelning. Av denna bodelning kommer en fördelning att göras som kommer att tillskapa en kvot. Den här kvoten är vad som i den efterlevandes egendomsmassa kommer att representera vad denne då ärvt från sin bortgångne make. Denna del av din egendomsmassa har du med s.k. fri förfoganderätt, vilket innebär att du fritt får använda och bruka den – men inte utan hänsyn till din avlidne makes arvingar ge eller testamentera bort den.

Vid den efterlevande makens, dvs. din egen, bortgång kommer även då en bodelning att genomföras, där kvoten genom från den tidigare avlidne makens bortgång genom den nu avlidne efterlevande makens egendomsmassa kommer att utgöra arvet ifrån denne. Det som inte omfattas av kvoten från den först avlidne maken kommer att utgöra arvet från den efterlevande maken.

Den som först ärver en bortgången är dennes bröstarvingar, ÄrvB 2:1. Således kommer arvet efter dig, dvs. den efterlevande maken, att delas på två mellan dina båda barn. Den del av arvsmassan som ska fördelas efter din avlidne make kommer likaså gå till dennes bröstarvinge, då till följd att hela dennes arv då endast kommer att tillfalla ert gemensamma barn.

Utav en bröstarvinges arvslott utgör hälften av denna bröstarvingens s.k. laglott. Med laglott förstås den del av arvet som inte kan undantas eller testamenteras bort från denne, ÄrvB 7:1. Härvid förstås att det inte är möjligt, i frånvaro av testamente från din bortgångne make, att åstadkomma en helt rättvis fördelning av arvet.

Sammanfattningsvis. För att jämna ut fördelningen kan du upprätta ett testamente varigenom du testamenterar 3/4 av din egen kvarlåtenskap till det barn du har utanför äktenskapet, varvid det andra barnet ärver 1/4 (dennes laglott) efter dig. Från arvet efter din make kommer ert gemensamma barn ärva allt, såvida barnet självt inte går med på en annan fördelning.

Behöver du hjälp att upprätta ett testamente med lydelse enligt ovan rekommenderar jag att du tar kontakt med en av våra jurister här på Lawline. En sådan når du snabbt och enkelt genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. Där kan du även få hjälp med eventuella arvsavtal som ytterligare jämnar ut arvsfördelningen förutsatt att ert gemensamma barn skulle vara villig till detta.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (447)
2020-11-19 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-11-16 Förmånstagarförordnande till make
2020-11-08 Kan min man få min bostadsrätt om jag dör?
2020-11-07 Hur gör man ett hus till bådas egendom och testamente framför särkullbarn?

Alla besvarade frågor (86373)