Fråga om arvsavsägelse av laglott

Hej! Jag vill avsäga mig min arvslott, lösöre och annat som är att betrakta som arv från mina båda biologiska föräldrar. Båda föräldrarna är i livet. Hur gör jag detta utan att få skälig ersättning? Räknas det som skälig ersättning om min syster (vi är två barn totalt) får allt som jag listat? Behöver mina biologiska föräldrar och/eller syster accepeptera att jag inte önskar någon form av arv eller skälig ersättning för arv? Jag är medveten om att arvsavsägelsen behöver ske skriftligen. Behöver den framgå i mitt testamente?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Arvsavsägelse innebär att du som arvinge kan avsäga dig din rätt till arv från en arvlåtare som fortfarande är vid liv, vilket framgår av 17 kap. 2 § ärvdabalken (1958:637). Arvsavsägelse kan göras på två sätt. Det ena sättet är genom att godkänna ett testamente som arvlåtaren (i detta fall dina föräldrar) upprättar där du inte finns som arvsberättigad. Det andra är genom s.k. renuntiativa avtal, där du skriftligen meddelar till arvlåtaren (dina föräldrar) att du vill avsäga dig din arvsrätt. Om du avgivit skriftligen förklaring om arvsavsägelse till dina föräldrar har det bindande verkan, det kräver ej någon form av godkännande från dina föräldrar. Notera att det inte är möjligt att återkalla en arvsavsägelse och att även dina avkomlingar förlorar arvsrätten efter dina föräldrar.

Som du nämner har bröstarvingar dock en laglottsrätt som de som huvudregel inte kan avsäga sig utan att ha fått skäligt ersättning för (ersättningen ska ungefär motsvara laglotten). Även om skälig ersättning inte ges är arvsavsägelsen giltig till den del det avser arvet utöver laglotten. En bröstarvinge kan avsäga sig sin laglott utan att behöva få skälig ersättning i vissa fall, nämligen om ersättningen som motsvarar laglotten tillfaller någon närstående till bröstarvingen genom testamente eller lag såsom maka eller barn, detta framgår enligt 17 kap 2 § ärvdabalken. Om arvsavsägelsen sker genom godkännande av arvlåtarens testamente varigenom den avstående arvingens avkomlingar eller make erhåller den mot laglotten svarande egendomen, är förutsättningen för avsägelsens giltighet uppfyllda. Det ska alltså framgå av dina föräldrars testamente att din laglott ska tillfalla dina avkomlingar eller maka. Ska arvlåtarens avkomlingar eller maka tillgodoses laglotten genom renuntiativ avtal (avtal om arvsavsägelse) ska det framgå att arvsavsägelsen av laglotten är till förmån för avkomlingarna eller makan. I lagkommentarerna till paragraferna om arvsavsägelse anges det att arvsavsägelse av laglott kan göras till förmån för make eller avkomlingar. Där anges ej syskon eftersom laglottsintresset anses då ej vara tillvarataget.

Som du nämner ska ifall du gör en arvsavsägelse (renuntiativ avtal) där du förklarar till dina föräldrar att du avsäger dig din arvsrätt, det ske skriftligen. Om arvsavsägelsen sker genom godkännande av arvlåtarens (dina föräldrars) testamente ska din förklaring lämnas genom påskrift på testamentet, som därigenom blir din förklaring om arvsavsägelse. Det kan även noteras att endast en myndig person kan avsäga arv.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till Lawline.

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo