Fråga om ärftlig sjukdom kan vara skadeståndsberättigande

2016-03-06 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Kan jag få skadestånd på ortoskleros?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din frågeställning!

Skadestånd kan utfås när någon genom brott/uppsåt eller vårdslöshet vållat annan skada. Så som jag förstår via vårdguiden är otoskleros en sjukdom som drabbar vissa endera p.g.a. ärftlighet eller utlöst av ålder. För mig är det ovisst om sjukdomen kan anses utlösas genom vållande av annan.

Rent teoretiskt förutsatt att det skulle gå att påvisa att annan förorsakat dig sjukdomen skulle det finnas möjlighet att söka denna för skadestånd, men så som jag uppfattat beskrivningen av sjukdomen tror jag inte att det är en faktisk möjlighet.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (624)
2020-11-18 Kan en boutredningsman bli skyldig att utge skadestånd till en legatarie?
2020-11-03 Råkade välta vas i butik, ska jag ersätta skadan?
2020-11-01 Vad gör jag om försäkringsbolaget vägrar betala ut ersättning?
2020-10-30 Kan butiken hållas ansvariga om jag skadas vid avsaknad av varningsskylt?

Alla besvarade frågor (86454)