Brott mot anställningsavtal om överenskommen arbetstid

2015-07-25 i Anställningsformer
FRÅGA
Hejsan,Min sambo är för närvarande provanställd, och i hennes anställningsavtal står det att hennes anställning omfattar 75 - 100%. Men trots att det enligt avtalet ska vara minst 75% har hon den senaste månaden fått jobba kanske 15 - 20% på grund av att arbetsgivaren säger att det finns för lite att göra, vilket givetvis resulterar i en fruktansvärt dålig lön.Är detta tillåtet? Om det i anställningsavtalet står 75 - 100%, borde inte minst 75% vara någon form av garanti?Vänliga hälsningar,Mattias
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Arbetstidens längd styrs av lag och avtal. Utgångspunkten när det gäller arbetstidens längd är att denna bestäms genom det anställningsavtal som arbetsgivaren och arbetstagaren ingår.

En arbetsgivare kan inte åstadkomma en permanent förändring av arbetstidens längd utan att kommer överens med arbetstagaren. Arbetsgivaren kan även säga upp arbetstagaren eller avsluta anställningen enligt reglerna i lag om anställningsskydd (LAS). Bestämmelser i övrigt om arbetstid och vilka gränser som ställs upp återfinns i arbetstidslagen (ATL).

I detta fall är det fråga om en provanställning. Det är en osäker anställningsform eftersom arbetsgivaren när som helst kan avbryta anställningen utan att ange något skäl för uppsägningen. Men även den som är anställd har rätt att avbryta provanställningen i förtid.

Vad gäller arbetstiden har din sambo och arbetsgivaren kommit överens om att arbetstidens längd ska uppgå till minst 75%, varför arbetsgivaren begår ett avtalsbrott när hen inte tillhandahåller arbete som motsvarar minst 75%. Det kan mycket väl vara så att det finns för lite att göra, men då bör arbetsgivaren försöka åstadkomma en ändring i anställningsavtalet och minska arbetstidens längd. Detta kan endast åstadkommas genom att arbetsgivaren kommer överens med din sambo. Om en ändring inte görs i anställningsavtalet är det fråga om kontraktsbrott från arbetsgivarens sida, vilket såklart inte ska ignoreras.

Det kan även vara så att arbetsgivaren föredrar att avsluta provanställningen, vilken hen har rätt att göra. Reglerna kring hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns ett kollektivavtal eller inte. Om det saknas kollektivavtal är det reglerna i LAS som gäller. Den vanligaste uppsägningstiden i kollektivavtalen är en ömsesidig uppsägningstid om 1 månad under den tid som prövoperiod pågår. Men reglerna kan vara olika och se olika ut i slutet av prövoperioden. Därför måste det kollas upp i aktuellt avtal. Om kollektivavtal saknas gäller lagen. I denna finns en ordningsregel som säger att en arbetsgivare som tänker ge en arbetstagare besked om att anställningen ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning, ska underrätta arbetstagaren om det minst två veckor i förtid. Om arbetsgivaren inte gör det, kan man hävda att man har rätt till den tidsfristen, så att man åtminstone får lön för motsvarande tid.

Vad din sambo bör göra i första hand är alltså att tala med sin arbetsgivare och försöka komma fram till en lösning. Hon kan även vända sig till den fackliga representanten på arbetsplatsen, om det finns en sådan, för stöd och hjälp.

Jag hoppas att detta är till viss vägledning.

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck Pizevska
Fick du svar på din fråga?