Fråga om arbetstagare kan tidsbegränsa en anställning

2021-01-30 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Kan min arbetsgivare tvinga mig att gå ner i arbetstid för att istället anställa sin släkting? Om jag exempelvis jobbar 100% och arbetsgivaren har en släkting som vill jobba 50%, kan jag då tvingas till att gå ner i tid till 50% för att hen ska kunna anställa en till person?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av (4 § första stycket lagen om anställningsskydd) framgår att ett anställningsavtal gäller tills vidare. Endast genom att arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om tidsbegränsad anställning och detta är tillåtet enligt (5 § lagen om anställningsskydd) eller (6 § lagen om anställningsskydd) eller avvikande regler enligt (2 § lagen om anställningsskydd) kan huvudregeln sättas ur spel med bindande verkan.

Nu framgår det inte av frågan hur ditt anställningsavtal är utformat men huvudregeln om tillsvidareanställning innebär att om din arbetsgivare hävdar att ett avtal avsett någon annat så måste han eller hon bevisa detta. Alltså betraktas du som tillsvidareanställd från dagen du tillträdde anställningen såvida arbetsgivaren inte har klargjort eller det på annat sätt har blivit klart att det är fråga om en tidsbegränsad anställning.

Om din arbetsgivare i strid med (5 § lagen om anställningsskydd) eller (6 § lagen om anställningsskydd) försöker begränsa din anställning till att endast omfatta 50 % finns det en möjlighet för dig som arbetstagare på det sätt som anges i (36 § lagen om anställningsskydd) få domstols förklaring att ditt avtal om 100 % ska gälla tills vidare.

Jag skulle börja med att se över hur avtalet mellan dig och din arbetsgivare är utformat. Sedan skulle jag kontakta det fackförbund som du är ansluten till eller som har närmast anknytning till din sysselsättning för att höra vad de har att säga. Fackförbunden är bättre införstådda med deras respektive kollektivavtal och i vad mån ditt avtal skulle kunna vara ogiltigt eller inte. Ett avtal är enligt lagen om anställningsskydd ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarens rätt enligt denna lag (2 § första stycket lagen om anställningsskydd).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?