Fråga om arbetsgivares rätt till ersättning när arbetstagare inte arbetade under uppsägningstiden

2017-10-13 i Övrigt
FRÅGA
Hej, Jag har en tvist med en gammal anställd som inte respekterade sin anställningsavtal och lämnade utan att respektera sin upssägningstid vilket skadade vår företag ekonomiskt. Hur kan jag få hjälp i denna fråga?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetstagares skyldighet att arbeta under uppsägningstiden
Anställningsavtalet som du och arbetstagaren haft består uppsägningstiden ut. I och med det ska arbetstagaren utföra sitt arbete avtalet ut och den arbetstagare som inte fullföljer arbetet under uppsägningstiden blir av med sin rätt till uppsägningslön (se här).

Avtalsbrott
När en arbetstagare arbetsvägrar bryter denne mot ert avtal och begår således ett avtalsbrott. Genom det kan arbetstagaren bli ersättningsskyldig för de skada som du sim arbetsgivare lidit pga. att denne inte fullföljt vad den borde enligt anställningsavtalet (se här).

För att få ersättning måste du som arbetsgivare dock kunna visa att det är just arbetstagarens underlåtenhet från att dyka upp på jobbet under uppsägningstiden som har orsakat förlusten.

Sammanfattning

Om en arbetstagaren inte fullföljer sitt arbete under uppsägningstiden blir denne alltså av med sin rätt till uppsägningslön. Vidare kan arbetstagaren även blir ersättningsskyldig för den skada som du som arbetsgivare lidit pga. att arbetstagaren inte dök upp på jobbet, om du kan bevisa att det lett till en förlust.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
2021-09-15 Får min arbetsgivare sprida privat information om mig?
2021-09-06 Behåller jag SGI vid en kortare anställning?

Alla besvarade frågor (95724)