Fråga om arbetsgivares avbrytande av provanställning.

FRÅGA
Hej!Jag undra vad som händer efter en provanställning på sex månader? Tiden som var kvar av denna var tre dagar då fick jag som först besked om att jag skulle sluta två veckor senare så om jag började den 9 november och hade till den 9 april så fick jag besked om utsägningen den 6 april om att min sista dag skulle bli den 20 april. Är detta rätt enligt lag.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

LAS = Lag om anställningsskydd. LAS är semidispositiv vilket innebär att det kan finnas avvikande bestämmelser i kollektivavtal. För att göra en fullständig utredning av vad som gäller så måste du därför titta i kollektivavtalet om sådant finns på arbetsplatsen.

Huvudregeln enligt LAS är att anställningar gäller tillsvidare. LAS 4 § första stycket. Ett av undantagen till detta är provanställningar med en prövotid på högst 6 månader. LAS 6 § första stycket.

Om arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter prövotidens utgång så ska du som arbetstagare meddelas om detta senast vid prövotidens utgång. Några skäl behöver inte redovisas och skälen för ett avbrytande kan inte prövas enligt LAS. Lämnar inte arbetsgivaren något sådant meddelande så övergår anställningen i en tillsvidareanställning. LAS 6 § andra stycket.

Arbetsgivaren måste senast två veckor innan prövotidens utgång ge dig som arbetstagare underrättelse om att arbetsgivaren inte har någon avsikt att låta provanställningen övergå i en tillsvidareanställning. Om du är medlem i en facklig organisation så ska också den lokala organisationen underrättas. Märk väl att detta är en ordningsföreskrift och effekten av att arbetsgivaren bryter mot den är bara att arbetsgivaren kan drabbas av skadeståndsskyldighet gentemot dig och eventuellt den fackliga organisationen. LAS 31 § första stycket.

Eftersom arbetsgivaren har lämnat meddelandet den 6 april, alltså innan prövotidens utgång, medför detta att anställningen inte övergår till en tillsvidareanställning. Dock så har inte arbetsgivaren meddelat dig inom fristen på två veckor före prövotidens utgång och du kan därför yrka på skadestånd för att arbetsgivaren brutit mot ordningsföreskriften. Detsamma gäller din lokala fackliga organisation om någon sådan finns.

Att arbetsgivaren hävdar att din sista arbetsdag är den 20 april är något som går utanför ert ursprungliga avtal om provanställningen som alltså sträcker sig som längst till den 9 april. Detta innebär att du bör kunna lämna din anställning den 9 april om du så önskar. Om du accepterat att stanna kvar till den 20 april så kan detta ses som en muntlig tidsbegränsad anställning som löper mellan den 9 april och den 20 april.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller vill ha någonting förtydligat så är du välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?