Fråga om arbetsgivare har rätt att begära kopia av intyg vid VAB

2017-12-12 i Försäkringskassan
FRÅGA
Har en arbetsgivare rätt att begära kopia på mitt intyg från läkare,som är avsett för Försökringskassan, när det gäller VAB för barn 12-16 år?Gärna svar via mail!Med vänlig hälsning!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Svar nej, din arbetsgivare har inte någon rätt att kräva ett intyg från försäkringskassan när det kommer till vård av sjukt barn. Däremot har du en skyldighet att från och med den åttonde dagen av barnets sjufrånvaro, visa upp ett intyg från läkare eller sjuksköterska för Försäkringskassan (se här) Men den rättigheten är alltså enbart riktad mot Försäkringskassan och INTE till din arbetsgivare. Eftersom att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att ersätta dig för din frånvaro så har denne inte heller någon rätt att begära intyg från dig. Arbetsgivaren har enbart rätt att begära läkarintyg när du själv är sjuk, inte när ditt barn är sjukt.

Det kan dock finnas bestämmelser i vissa kollektivavtal om att anställda ska visa utdrag från Försäkringskassan över hur många dagar som tagits ut med föräldrapenning. Detta för att ha rätt till föräldralän. Men i annat fall får inte arbetsgivaren begära ut utdrag direkt från försäkringskassan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emelie Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (97417)