Fråga om anställningskrav avseende heltidsanställning

2021-05-31 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har ett anställningsavtal på heltidstjänst . Jag ville gå ner till 80 % ett tag och det skedde med utlovandet att det inte skulle vara problem att gå upp i tid igen , vi skrev inget avtal på detta . Nu vill jag gå upp i tid igen och de vill skjuta på det några månader pga brist på jobb under sommaren, får de göra så om jag har avtalat om heltid?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd reglerar förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare (lagen om anställningsskydd). Det finns inga bestämmelser som reglerar att en anställning ska uppgå till en viss arbetstid. En arbetstagare har däremot företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad om arbetsgivaren hade tänkt rekrytera ytterligare arbetskraft. För det krävs att arbetstagaren har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad.

Arbetsgivaren måste alltså som huvudregel, om behov av ytterligare arbetskraft uppstår, försöka tillgodose detta behov genom att erbjuda en deltidsanställd den ökade sysselsättningsgrad som denne har anmält intresse för. I normalfallet ska alltså arbetsgivaren – i stället för att nyanställa – låta de nya arbetsuppgifterna utföras av någon redan anställd. Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställda anställs med en högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställda har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna (25 a § lagen om anställningsskydd).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (788)
2021-06-08 Kan jag tillgodoräkna mig mina tidigare anställningar vid inlasning?
2021-06-03 Hur lång får en provanställning vara?
2021-06-01 Provanställning och uppsägningstid
2021-06-01 Vilken uppsägningstid gäller under en provanställning?

Alla besvarade frågor (93145)