Fråga om anställningsavtal har ingåtts genom muntligt avtal

2021-04-26 i Övrigt
FRÅGA
Jag har ingått ett muntligt anställningsavtal med min arbetsgivare över telefon. Problemet är dock att jag fortfarande inte fått något skriftligt kontrakt som jag ska få underteckna. Jag har tittat efter posten i hopp om att få något avtal i hand, men ännu inte fått något efter flera veckors väntan. Utöver detta har jag påmint min AG om den gällande situationen - men de har underlåtit att svara mig och redogöra för vad som kan ha hänt, eller vilka åtgärder som eventuellt kan vidtas. Utöver det muntliga avtalet, har jag och motparten haft korrespondens över e-postmeddelanden som bekräftar att jag i själva verket har fått ett jobb hos de. Detta finns dokumenterat och sparat. Min fråga är vad jag kan göra i denna situation? Vad har jag för rättigheter?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga formkrav när det gäller anställningsavtal. Det innebär att ett anställningsavtal kan ingås såväl skriftligt som muntligt eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att det egentligen inte finns något avtal mellan parterna men att de agerar som om det finns. I ditt fall har du ingått ett muntligt avtal med arbetsgivaren över telefon vilket är bindande mellan dig och din arbetsgivare. Det kan naturligtvis vara svårt att bevisa att ett muntligt avtal har ingåtts, men eftersom ni har haft mailkorrespondens kan de fungera som bevis på att avtal har ingåtts om det skulle uppstå problem framöver.

Din arbetsgivare ska enligt (6 c § lagen om anställningsskydd) senast en månad efter det att du som arbetstagare börjat arbeta lämna skriftlig information till dig om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet, förutsatt att anställningstiden är längre än tre veckor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1957)
2021-10-26 Komplettering krävs
2021-10-23 Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?

Alla besvarade frågor (96585)