Fråga om anonymitet och arbetstagares lojalitetsplikt

2019-10-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag planerar att testa marknadsbehovet för en ny B2B verksamhet genom att sätta upp en hemsida med domän, samt använda detta namn för rechout till potentiella partners via email. I både emails och på hemsidan ska det framgå att detta är ett koncept som jag (kommer nog ange "vi") utvärderar och att det ej ligger ett bolag bakom, men att vi vill hålla anonym profil pga nuvarande jobb; men att de är välkomna att be om telefonsamtal för mer info.Med andra ord, höra av sig privat under ett domän-namn för att förstå marknadsbehov. Anledningen till att jag ej vill göra det i privat regi (via gmail) är både för att vara anonym mot nuvarande arbetsgivare och för att ge ett mer seriöst intryck. Det är just på sista punkten det kanske blir tricky. Finns det någon risk att ovan koncept kan leda till bedrägeri / liknande brott eller på annat sätt vara en risk för mig personligen? Eller bör det vara lungt?Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är lite svårt för mig att uttala mig om lagenligheten om det ni hade tänkt göra utan att veta de närmare detaljerna om vad för typ av av verksamhet och kontakter ni tänker ägna er åt. Däremot kan jag ge mer allmänna råd.

Så som jag tolkar din fråga så är tanken att det under en testperiod ska föras kontakter mellan dig och potentiella partners på en given marknad där avsikten är att du ska sondera möjligheterna att öppna en ny verksamhet av något slag. Jag tolkar dig som att det inte ska slutas några avtal eller på annat sätt rättshandlas under denna testperiod.

Vad för det första gäller den detaljen att du vill vara anonym så är det i sig inte ett problem. Det finns ingenting som kräver att du identifierar vem du är i dina kontakter med människor eller företag, det är upp till varje potentiell partner om dom vill kommunicera utan att veta exakt vem det är dom kommunicerar med. För att det skulle bli tal om handlande som kan betecknas som bedrägeri så krävs det att du aktivt har vilselett någon på ett sätt som innebär ekonomisk skada för denne och ekonomisk vinning för dig själv. Ett exempel på detta vore om du ljög om din identitet för att få till stånd ett avtal som din motpart kanske annars inte skulle ingått. Men ingenting i din fråga tyder på att du har några avsikter alls i den riktningen.

Förutom anonymitetsfrågan så kan det även vara värt att diskutera relationen till din nuvarande arbetsgivare. Beroende på vad du arbetar med och vilken position du har på ditt arbete så kan det eventuellt finnas anledning att gå försiktigt fram. Inom arbetsrätten brukar man tala om något som kallas arbetstagarens lojalitetsplikt. Detta är en princip som bland annat innebär att arbetstagaren inte får agera på ett sätt som skadar arbetsgivaren exempelvis genom att bedriva konkurrerande verksamhet. Konsekvensen av att man bryter mot lojalitetsplikten kan potentiellt vara ett skadeståndsansvar gentemot arbetsgivaren.

Lojalitetsplikten gäller endast så länge man är anställd. Men så länge som du fortsatt innehar din anställning så finns det alltså skäl att fundera på huruvida din planerade verksamhet kan anses utgöra konkurrerande verksamhet till den verksamhet din arbetsgivare bedriver. Det är som sagt tyvärr inte möjligt för mig att här bedöma om dina planer skulle utgöra ett brott mot lojalitetsplikten. Svaret på den frågan är beroende på din arbetsgivares verksamhet, din position hos din arbetsgivare, vad dina verksamhetsplaner går ut på och så vidare. Förutom denna allmänna lojalitetsplikt finns även möjligheten att ditt anställningsavtal innehåller en specifik konkurrensklausul, dess utformning bör i så fall beaktas.

Det finns dessutom en lag om företagshemligheter som förbjuder en anställd från att röja eller använda sig av vissa uppgifter som denne har blivit anförtrodd i och med sin anställning. Återigen så kan jag inte svara på huruvida du omfattas av lagen eller inte men det är något att vara vaksam på.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1682)
2020-02-05 Kan Lawlines juristbyrå hjälpa mig att upprätta dokument?
2020-01-31 Kan chefen skriva i ens kalender?
2020-01-31 Vad ska jag göra om jag fått för lite i lön?
2020-01-30 Får jag samma lön som tidigare vid en omplacering?

Alla besvarade frågor (77204)