Fråga om anmälan för förtal och bevisning

2020-02-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Mitt ex anmälde mig för misshandel och förundersökningen lades ner, innan jag blev bevisad oskyldig har hon berättat muntligt för flera personer att jag misshandlat henne. Jag har mått väldigt dåligt över detta då jag blivit konfronterad av nära vänner om att dem hört andra föra vidare den här anklagelsen och blivit bemött på ett annat sätt av folk jag inte ens känner efter detta. Jag bor i en liten stad så ordet går runt väldigt snabbt här. Tanken på en motanmälan om förtal har jag haft redan sedan jag blev informerad om att anklagelserna. Hur ser det ut med bevisning och hur driver man ett sånt här åtal?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Femte kapitlet i brottsbalken (se här) är tillämplig i ditt fall. Enligt 1 § ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Det framgår av din uppgift att ditt ex har trots att förundersökningen lagts ner spritt uppgifter om att du skulle vara brottslig i syfte att utsätta dig för andras missaktning. Brottet förtal kan därför vara tillämplig. Enligt 5 § får förtal inte åtalas av någon annan än målsäganden (du i det här fallet). Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt. Du har med andra ord primär åtalsrätt i det här fallet, men om du skulle meddela åklagarmyndigheten att du vill att de ska väcka åtal i frågan, får de efter en prövning om det är påkallat ur allmän synpunkt välja att väcka åtal.

Två typsituationer anges i förarbetena för när åtal ska anses påkallat ur allmän synpunkt, nämligen om det finns ett klart samhällsintresse av att brottet beivras och om det finns starka skäl med hänsyn till målsäganden att det allmänna medverkar. I det sagda ligger också att skälen för allmänt åtal måste anses vara starkare ju allvarligare brottet är. En omständighet som talar för kan vara att uppgifterna fått stor spridning och drabbat dig särskilt hårt. Väcker åklagaren åtal blir åklagaren skyldig att sköta bevisföringen.

Om du istället väcker enskilt åtal ska du enligt 47 kap 1 § rättegångsbalken (se här) vid tingsrätten lämna in din ansökan om stämning. I stämningsansökan ska du enligt 2 § (se här) ange de bevis som du tänker åberopa och vad du vill ska styrkas med varje bevis. En annan konsekvens av att väcka enskilt åtal blir enligt 31 kap 11 § (se här) och 18 kap 1 § rättegångsbalken (se här) att den förlorande parten blir ersättningsskyldig för den vinnande partens rättegångskostnader.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1042)
2020-08-13 Vad innebär att i beslag tagen narkotika ska förverkas?
2020-07-28 Preskription av verkställighet
2020-07-26 Kan jag få resning i en tredskodom som meddelats mot mig?
2020-07-25 Gallringsregler

Alla besvarade frågor (82779)