Fråga om anledning till nedläggande av åtal samt möjlighet att gå vidare med ett skadeståndsanspråk

Var på Andra Långgatan i Gbg och hälsade på en vän,när jag ska åka hem vid 02.00 min bil står då precis utanför porten på en parkerinsruta. När jag ska sätta mig i min bil ser jag att en Polisbil står jämte min bil,och att en polisman står och håller en kvinna vid min bilfront.Polisen frågar då mig om det är min bil,och lite förvånat säger jag, ja.Det visar sig att denna kvinna har varit uppe på min huv och dansat med stål klackar,när hon är på väg upp på taket hinner polismannen få tag i henne. När jag nu börjar titta på bilen ser jag att hela huven är repad,och kvinnan är så berusad att hon inte ser att det är en Polis som håller henne,samtidig nekar hon att hon har varit uppe på bilen även när Polismannen säger att det är han som tog ner henne från bilen.

Efter mycket dividerande går jag med på att hon slipper åka till Stationen,för hon erkänner gärningen.Jag får hennes leg som jag tar namn och persnr. Polismannen ska precis gå av sitt pass men ger mig hans mobilnr om hon skulle ändra sig och neka så gör han en anmälan på henne på Måndag dette är en Lördag.Han upplyser kvinnan om detta,kan tilläggas kan sägas att han är uniformerad.På Söndagen ringer kvinnan till mig och säger att hon nekar Polisen gör då en anmälan. Åklagarn lägger ner Åtalet brott kan ej styrkas jag överklagar men samma svar från Åklagarmyndigheten vad gör man luktar mygel polisen har sagt att i anmälan att han har sett kvinnan dansa på min bil.Jag fattar inget av åklagarn ord Hon går fri iallafall

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Anledningen till att åklagaren i det här fallet har valt att lägga ned åtalet är förmodat för att denna inte ansett sig ha tillräckliga skäl att åtala personen för ett brott. Brottet i förevarande fall tycks ha varit skadegörelse eller åverkan, enligt Brottsbalken 12 kap. 1-2 §§. Detta är ett krav som åklagaren har för att överhuvudtaget kunna åtala en person. Åklagare ska på objektiva grunder kunna förutse en fällande dom, jfr NJA II 1943 s 258. Här kan muntlig bevisning – vittnesmål – ibland inte anses vara tillräckligt.

Hade åklagaren åtalat personen hade den förmodat gått fri på den grunden att åklagarens bevisning troligen inte hade nått upp till kravet på ”ställt bortom rimligt tvivel”, jfr NJA 1980 s 725. Såvitt du där inte hade yrkat ersättning hade din rätt att senare göra detta gått förlorad.

Det du nu har att göra är att söka personen för skadeståndsersättning, vilket kan göras mot den som genom uppsåt eller av oaktsamhet vållar skada på endera person eller egendom, Skadeståndslag 2:1.
Omfattningen av skadeståndet avgörs från bl.a. reparationskostnad eller värdeminskning samt även annan kostnad till följd av skadan, s.k. allmän förmögenhetsskada. Allmän förmögenhetsskada kan utgöras av bland annat de merkostnader du haft för att avhjälpa skadan, t.ex. transport till verkstad, Skadeståndslag 5:7.

Genom ditt skadeståndsanspråk har du en fordran på personen. Denna förfaller till betalning på anfordran. Skulle personen bestrida ditt betalningsanspråk kan dennes skuld slutligen komma att fastställas av endera Kronofogdemyndigheten genom utslag, eller av domstol genom en dom.

Behöver du hjälp att framföra ditt skadeståndsanspråk och därefter eventuellt även gå vidare med indrivningen av densamma är du välkommen att kontakta oss på Lawline för fortsatt vägledning. Oss når du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000