Fråga om ångerrätt vid hundköp

2016-09-07 i Köplagen
FRÅGA
hej sålde en hund till en vänninna för 4 veckor sen har jag rätt att ta till baka den för att jag har ångrat mig och hon får sina pengar till baka samma dag
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten vid alla avtal är att dessa ska hållas (pacta sund servanda). Denna utgångspunkt gäller dock inte undantagslöst. Ett avtal om köp kan t.ex. hävas vid motpartens avtalsbrott. Vid köp av hund är det köplagen som är tillämplig såvida det är ett avtal mellan två privatpersoner, se här. Det låter på dig som om du vill frånträda avtalet trots att motparten har skött sin del av avtalet, dvs. inget avtalsbrott föreligger. Det är således någon form av ångerrätt som du efterfrågar. I regel finns ingen lagstadgad rätt att ångra ett avtal, se däremot t.ex. ångerrätten vid distansköp enligt 2 kap. 10 § distansavtalslagen. Det finns ingen ångerrätt enligt köplagen.

Om ni inte har avtalat om någon ångerrätt kan du således inte ångra dig. Att komma överens om att du ska ta tillbaka hunden går alltid. Men om din väninna motsätter sig det kan du inte kräva att avtalet ska bli ogjort eller hävas utan att avtalsbrott föreligger (t.ex. utebliven betalning eller liknande).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1295)
2021-01-15 Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning
2021-01-14 Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?
2021-01-13 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner
2021-01-12 Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?

Alla besvarade frågor (88101)