Fråga om ångerrätt i distansavtalslagen

FRÅGA
Hej.Jag har köpt en vara via en e-handel och returnerat denna, alltså från att jag hämtade ut varan hos ombudet och sedan postade det åter med deras följesedel gick det 14 dagar vilket stöds av distanshandelslagen. Dock så hävdar företaget att varan måste vara dem åter inom 14 dagar, att det postades inom 14 gills alltså tydligen inte. Stämmer detta? Dem kan väl kringgå lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du har köpt din vara via e-handel, vilket jag tolkar som en hemsida, tillämpas lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det som är av intresse är 2 kap. 10 § 1 st i distansavtalslagen. Konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkare lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 2 kap.12 § distansavtalslagen. I 12 § framgår att ångerfristen börjar löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Begreppet besittning har samma innebörd som enligt reglerna om varans avlämnande i konsumentköplagen. Varan ska alltså ha fysiskt tagits emot av konsumenten eller lämnats ut till någon som handlar på dennes vägnar. Om du har gjort detta på ett ändamålsenligt sätt (exempelvis mejlat, ringt dom eller på annat sätt som dom har informerat dig om) inom föreskriven tid har du fullgjort din skyldighet även om varan skulle försenas, vilket framgår av 2 kap. 10 § 2 st distansavtalslagen.

Efter att du har meddelat näringsidkaren om din ånger av avtalet, ska du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren, 2 kap.13 § 1 st distansavtalslagen. 14-dagarsfristen räknas från det att du som konsument meddelar att du vill ångra avtalet.

Sammanfattningsvis behöver du i först meddela näringsidkare på ett ändamålsenligt sätt att du vill ångra avtalet inom 14 dagar från att du mottagit varan. Efter att du har gjort det ska du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från att du meddelade om din ånger lämna eller skicka tillbaka varan till näringsidkaren.

Med vänliga hälsningar,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (153)
2020-09-28 Vem ansvarar för varan vid en retur?
2020-09-15 Har jag som enskild firma någon ångerrätt vid distansavtal?
2020-08-30 Ångerrätt i samband med reklamation?
2020-08-30 Ansvarar jag för varan om det skulle hända något med den under tiden den levereras tillbaka?

Alla besvarade frågor (84692)