Fråga om ångerrätt eller fel i vara för öppnad förpackning av beställda "färglinser"

2015-06-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag beställde två par färglinser på nätet & öppnade ena förpackningen där själva "mönstret" på linserna inte alls såg ut som bilderna på hemsidan. Jag bestämde mig för att öppna linserna & testade det ena paret. Det andra paret öppnade jag dess förpackning för att se hur de såg ut i färgen. Jag skickade tillbaka den andra förpackningen & fick höra att linsförpackningen har blivit öppnad & därför kan inte företaget återbetala för linsförpackningen & att jag blir erbjuden 20 % rabattkod för nästa order hos de. Har jag ingen rätt att få pengarna tillbaka för den andra förpackningen, där linserna inte är öppnade & att linserna å andra sidan har ett annat "mönster" än det som visas på bilderna på företagets hemsida?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du har köpt dessa färglinser som en privatperson, vilket då innebär att du omfattas av bestämmelserna i Konsumentköplagen. Då du även har beställt linserna från en nätbutik, så blir dessutom lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (som tidigare hette distans- och hemförsäljningslagen) tillämplig. Det innebär att båda dessa lagar är intressanta i ditt fall.

Först och främst är det viktigt att skilja på två begrepp i form av ångerrätt och fel i vara. Dessa kan nämligen lätt förväxlas, men har inte samma innebörd. Ångerrätten innebär att en konsument inom en viss tid kan lämna tillbaka en vara, utan att behöva någon särskild anledning eller motivering till detta. Detta skiljer sig således mot fel i vara, som innebär att en vara återlämnas av konsumenten till försäljaren på grund av att den är felaktig.

Ångerrätten vid t.ex. köp på internet framgår av 2:10 i lag om distansavtal om avtal utanför affärslokaler (se här). I paragrafen så framgår det att konsumenten har ångerrätt i 14 dagar från det att konsumenten har mottagit varan, och att konsumenten endast behöver meddela näringsidkaren inom denna tid för att använda sin ångerrätt. Det finns dock en regel som ställer till det i ditt fall, vilket är den efterföljande paragrafen 2:11, som anger vissa undantag från ångerrätten. Ett sådant undantag är, enligt 5p, en sådan vara med bruten försegling (som brutits av konsumenten) som inte lämpligen kan återlämnas p.g.a. hälso- eller hygienskäl. Detta gäller otvivelaktigt för de första paret linser. De andra paret där endast förpackningen öppnades är lite mer svårbedömt, men beroende på hur linserna påverkats av att förpackningen öppnats så skulle även de kunna riskera att omfattas av bestämmelsen, vilket då skulle innebära att ångerrätten inte heller gäller för dessa.

Trots att ångerrätten enligt lag om distansavtal om avtal utanför affärslokaler kanske inte kan bli aktuell, så finns fortfarande reglerna om fel i vara i Konsumentköplagen. Konsumentköplagen innehåller många skyddande regler för konsumenter, och gäller även för internetköp. I 16§ (se här) finns reglerna om fel i vara. Dessa anger att en vara i fråga om art, mängd, kvalitet, förpackning och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Med andra ord så ska varans kvalitet och utseende stämma överens med vad som har avtalats om. En vara ska anses felaktig om den avviker från detta, och även om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Med andra ord, så är en vara att anse som felaktig om den inte fungerar eller ser ut så som det är avtalat att den ska göra. En väldigt missvisande bild i produktbeskrivningen skulle t.ex. kunna utgöra en sådan omständighet som innebär att varan inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Om en vara skulle anses vara felaktig enligt 16§ i konsumentköplagen, så följer sedan av 22§ att konsumenten har rätt att kräva ett antal påföljder från säljarens sida, vilket först och främst innebär antingen avhjälpande eller omleverans, och i slutändan även en hävning av köpet.

Sammanfattningsvis, så är min bedömning följande. Eftersom att du har öppnat och använt den ena förpackningen med linser, så är det inte möjligt att hävda att du har ångerrätt för dessa linser. Vad som gäller för de andra paret linser är mer osäkert, men det är inte omöjligt att även de anses omfattas av undantaget i ångerrätten. Med anledning av detta anser jag att det finns en risk för att näringsidkaren har rätt i sin bedömning om att ingen ångerrätt finns för linserna. Däremot, så finns det en möjlighet för dig att hävda att det föreligger ett fel i vara enligt 16§ Konsumentköplagen då de leverade linserna inte stämmer överens med den produktbeskrivning och de bilder på produkten som presenteras på hemsidan. Att vinna framgång med en sådan argumentation finner jag mer sannolikt.

Hoppas att detta var ett förtydligande svar på din fråga, och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Johan Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1030)
2020-07-09 Vad kan man göra om företaget inte återkopplar efter reklamation?
2020-07-08 Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?

Alla besvarade frågor (81796)