Fråga kring misshandel och polisanmälan utan vittnen och viss tid förflutit

Hej, Blev i november 2022 misshandlad av min dåvarande flickvän när jag efter en tid av turbulent konflikt valde att föreslå en kortare kommunikationspaus. Misshandeln bestod av flertalet knytnävslag och sparkar mot mitt torso och mina armar och ben samt knuffande och slitande i kläder osv. Jag hade två lager kläder där det yttersta plagget var en tjockare oljerock. Slagen gav därför inga blåmärken osv. Jag stod igenom allt och gjorde inget motstånd utan försökte enbart ducka för och undvika slagen med mina händer. Jag undrar vilken rubricering detta skulle kunna falla in under? Ingen såg händelsen då den ägde rum i mitt trapphus. Påverkar avsaknaden av vittnen mina möjligheter att få igenom en eventuell polisanmälan? Även tidsaspekten är något jag undrade över. Händelsen ägde som sagt rum i november 2022 och jag har inte börjat fundera på anmälan förrän nu. Tog lång tid innan jag lyckades ta mig ur denna destruktiva relation med både stöd från anhöriga och professionell hjälp. Vad har denna tidsaspekt för inverkan på en eventuell anmälan? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det du beskriver är en typ av misshandel och bör falla under misshandel av normalgraden (3 kap. 5 § brottsbalken). Våldet du beskriver är emellertid rätt så omfattande och därför gör jag en bedömning av om det kan anses falla under grov misshandel. Vid en sådan bedömning ska en helhetsbedömning utifrån omständigheterna i det särskilda fallet göras. Vid bedömning om det är fråga om grov misshandel ses till om gärningen varit livsfarlig, till exempel genom vasst föremål eller skjutvapen (3 kap. 6 § brottsbalken). Det som syftas är inte de faktiska skadorna utan om gärningsmannen använt sådant redskap som inneburit fara för liv, om svår kroppsskada skett (stadigvarande försämring eller till exempel förlust av tal- eller synförmåga eller liknande). Vidare beaktas gärningsmannens eventuella grad av hänsynslöshet eller råhet (till exempel barnmisshandel). Mot bakgrund av det nämnda är det därför högst sannolikt fråga om en misshandel av normalgraden och inte grov misshandel.

Avsaknaden av vittnen och tidsåtgången

Avsaknaden av vittnen påverkar inte själva polisanmälan, men innebär ett svårare fall för att få en eventuell rättegång och efterföljande dom. Vittnen kan alltid vara till fördel som bevisning och det är därför önskvärt att ha ett vittne. Att det däremot inte finns något vittne i ditt fall betyder emellertid inte att det är lönlöst att göra en polisanmälan. Polisanmälan kommer att tas emot som vilket annat fall som helst. Detsamma gäller tidsåtgången. Det är även önskvärt att göra en anmälan så tätt intill gärningen som möjligt eftersom det då ofta är lättare att samla bevisning med mera och händelsen är färskare - däremot är inte heller tidsåtgången något som skulle ha en ödesdiger konsekvens. Det är ofta så att något polisanmäls långt efter händelsen utan att det påverkar en eventuell fällande dom.

Hoppas du fick svar på din fråga. Jag önskar dig lycka till med din polisanmälan. Om det är något du inte fick svar på eller önskar fråga något ytterligare är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”