Fråga huruvida testamentet är giltigt eller ogiltigt

2014-12-28 i Testamente
FRÅGA
Hej, En fadder/morbror till mig som avled för några månader sedan, och han efterlämnade sig ett testamente, som testamentstagarens namn är överstruket med bläckpenna, men man ser testamentstagares namn o födelsenummer och det finns ingen som bevittnat överstrykningen. Är den då giltig? Om den så är kan man då framhäva sin rätt till arvet? (Bröst arvingar finns, men en av dessa mot sätter sig det.)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I din fråga framgår inte hur testamentet var upprättat eller bevittnat. Det finns nämligen vissa krav för att ett testamente ska vara giltigt, se 10:1 Ärvdabalken. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det testamentet upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro ska testator skriva under testamentshandlingen och vittnena ska därefter styrka handlingen med sina namn. Vittnena får inte vara testamentstagare, under 15 år eller för nära släkt med testator och inte testators gode man, förmyndare eller förvaltare, 10:5 Ärvdabalken.

I vissa fall kan formkraven vara av annan form, se bland annat 10:3 Ärvdabalken där man kan avge ett muntligt testamente inför två samtidigt närvarande testamentsvittnen. Även ett skriftligt testamente som är undertecknat av testator är giltigt trots frånvaron av två vittnen men för att ett sådant testamente ska gälla krävs det att testator varit förhindrad av sjukdom eller nödfall att upprätta ett formriktigt testamente.

Är formkraven uppfyllda så är även testamentet giltigt och testamentstagaren kan då framhäva sin rätt till arvet även fast testamentstagarens namn är överstruket. Ett testamente blir utan verkan endast om det finns ett nytt formenligt testamente, om testamentet förstörs eller om testator på något annat otvetydigt sätt gjort klart att testamentet inte är ett uttryck för hans yttersta vilja. Det räcker inte med att enbart stryka över testamentstagarens namn, det ska framgå av testamentet att det inte är ett uttryck för testators vilja samt ska två vittnen signera detta, på samma sätt som det har upprättats.

Om du får problem skulle jag råda dig att boka tid hos en erfaren jurist. Du kan boka tid hos Familjens Jurist, en av Lawlines sponsorer och som är specialiserade på familjejuridiska frågor av den här arten. Du kan boka direkt på http://lawline.se/boka. Har du några frågor är du välkommen att kontaka mig på:

Ellinor Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll