FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 17/04/2019

Fråga gällande ett upplägg där arbetstagare accepterar löneavdrag mot att arbetsgivaren betalar en skuld

Löneassistenten har blivit ombedd av en arbetstagare att göra ett löneavdrag på dennes lön och istället betala pengarna till en god vän till arbetstagaren för en skuld motsvarande summan. Kan eller bör löneassistenten att göra så och vad kan hända om hen fullföljer uppmaningen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar en rad olika delfrågor. Av utrymmesskäl och delvis av pedagogiska har jag valt att inte göra en fullständig djupdykning i varje delområde utan kommer istället att mer ytligt beröra vad man kan behöva tänka på i en sådan här situation.

Får man överhuvudtaget dirigera om sin lön?

Det aktuella upplägget ses som att arbetsgivaren betalar arbetstagarens skuld. Detta gör att arbetsgivaren får en fordran på sin arbetstagare. Frågan är sedan om arbetsgivaren och arbetstagaren kan kvitta denna fordran mot arbetstagarens fordran på lön. Detta regleras i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Enligt 2 § i denna lag får kvittning ske med arbetstagarens medgivande. Så kallad frivillig kvittning är alltså fullt tillåten och det finns alltså inga lagliga hinder mot den här typen av överenskommelser.

Vad får löneassistenten göra?

Den andra frågan är vilken befogenhet löneassistenten har i den här situation. Utan att veta detaljer kring hur den aktuella arbetsplatsen ser ut så är min preliminära bedömning att löneassistenten förmodligen inte har befogenhet att själv besluta om att genomföra ett sådant här upplägg. Detta är sannolikt något som löneassistenten bör rådfråga sin arbetsgivare om för att se hur denna ställer sig till situationen. Arbetsgivaren behöver inte gå med på den här typen av upplägg och kan ha olika skäl för att inte gå med på arbetstagarens begäran. Löneassisten bör alltså inte följa uppmaningen utan att höra sig för hos högre ort först.

Hur bör betalningen gå till?

Om arbetsgivaren går med på upplägget så bör nästa steg vara att kontakta den person som ska ta emot betalningen istället för arbetstagaren och kontrollera så att allt är i sin ordning. Delvis för att försäkra sig om att betalningsmottagaren är införstådd med att pengarna utgör betalning för arbetstagarens skuld. För säkerhets skull bör hela situationen dokumenteras skriftligen med kvitton och dylikt.

Skatterättsliga konsekvenser

En viktigt sak att ha i åtanke i den här situationen är att detta ur skattesynpunkt kommer ses som att arbetstagaren förfogar över sin lön även om den rent faktiskt aldrig kommer i arbetstagarens hand. Detta innebär att arbetstagaren ska skatta för hela lönen även om det sker ett löneavdrag. Anledningen till detta är att arbetstagaren i praktiken får användning får beloppet som går direkt till den personen som arbetstagaren är skyldig pengar. Bokföringen av transaktion måste alltså göras med detta i åtanke.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?