Fotografier på arbetsplats

Hej.

På min arbetsplats så har dom bestämt att ta ett fotografi av alla anställda som ska vara till våra passerkort. Alla gick med på det och vi fick ett löfte på att fotografiet endast skulle vara för passerkorten. Nu några månader senare så har dom satt upp en stor tavla där alla på byggnaden kan se den, med alla fotografier på oss med namn under och även besökare m.m. kan se den. Vi har inte blivit tillfrågade och ingen har gett sitt godkännande till det. så som jag tolkar paragraf 27 upphovsrättslagen så måste vi har blivit tillfrågade innan dom satt upp tavlan. Vad är det som gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har valt att kontakta Lawline!

Detta berör behandling av personuppgifter eftersom det handlar om ett fotografi med för- och efternamn under. Personuppgiftslagen (PuL) blir därför tillämplig i ditt fall. Din arbetsgivare är i detta fall vad man kallar personuppgiftsansvarig och för att han ska få använda dina personuppgifter så behövs ett uttryckligt och specificerat ändamål för vad uppgifterna ska användas till (9§ PuL). I detta fall, om det är som du säger, att din arbetsgivare frågat om ni kan ställa upp på fotografier till er passerbricka så är detta alltså det uttryckliga och specifika ändamålet. Det 10 § PuL anger när behandling av personuppgifter är tillåten. Huvudregeln är när den registrerade lämnat sitt samtycke, men det finns också några andra tillåtna grunder för behandling av personuppgifter som är angivna i punkt a-f i samma paragraf. I punkten f stadgas till exempel att en intresseavvägning ska göras mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade och om det är så att den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre han denne rätt att behandla uppgifterna utan den registrerades samtycke. Om det är så att du har fått skriva under något papper eller liknande när ni tog fotografierna till passerkorten kan det vara så att det finns inskrivet att fotot också får användas till sådana saker, som att publicera dem i foajén. Om inte så kan du försöka tala med din arbetsgivare och säga att du inte känner dig bekväm med att din bild visas i entrén och att det var inte det ni hade kommit överens om.

Hoppas detta var dig till hjälp!

John EdgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo