Fotgängare påkörd av cyklist

FRÅGA
Hej,Jag var på väg hem från arbetet när en cyklist i hög fart kör på mig bakifrån! Jag flyger framåt och tar emot med vänster arm. Jag får en axelfraktur och blir sjukskriven i tio veckor! Vad är det som gäller i detta fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad krävs enligt lagen för att bli skadeståndsskyldig?

Den som har vållat skadan är ansvarig (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta omfattar både fysiska personer och s.k. juridiska personer, t.ex. företag. För att en person ska bli skyldig att ersätta skadan krävs det att den:

1. Orsakat en skada

2. genom handling eller passivitet

3. som är vårdslös

4. och har ett orsakssamband med skadan.

Vårdslösheten kan bedömas enligt en regelmässig bedömning som tar hänsyn till gällande regler och handlingsnormer i samhället i stort eller i det enskilda fallet. Den kan också bedömas enligt en fri bedömning som tar hänsyn till den riskinsikt skadevållaren hade eller borde ha haft samt hur en neutral tredje man hade bedömt situationen.

Skadeståndet för personskada omfattar både sjukhuskostnader, inkomstförlust som skadan medfört (5 kap. 1 §). I vissa fall ersätts även estetiska följdskador samt psykiskt och fysiskt lidande (se Trafikskadenämnden tabeller för referens).

Hur kräver man skadestånd?

Att kräva någon på skadestånd innebär helt enkelt att man meddelar dem, t.ex. via brev eller epost, att man vill ha ersättning, vilka grunder man har för ersättningen och hur mycket man vill ha. Om cyklisten i ditt fall uppfyller de ovanstående kriterierna är hon alltså skyldig att betala dig skadestånd.

Utifrån de omständigheterna du givit mig kan det tänkas att du yrkar är att cyklisten orsakat dig personskada i form av skadad axel genom handlingen att köra på dig med cykeln. Vårdslösheten kan t.ex. bestå i att hon inte haft lysen och därmed inte kunnat se dig om det var mörkt, att hon cyklat på trottoaren, att hon cyklat för snabbt runt ett hörn eller på en smal väg.

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (97674)