Förverkande av hyresrätt

2017-02-02 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag har skrivit ett avtal om uthyrning av min bostadsrätt i andra hand till en privatperson. Även ett depositionsavtal är undertecknat. Tillträdesdag skulle ha varit igår, 1/2. Jag har fortfarande inte erhållit första månadshyra eller deposition och har därför heller inte gett hyresgästen tillgång till lägenheten. I depositionsavtalet står det avtalat att senaste inbetalningsdag är 1/2. Är det tillräcklig grund för hyresrättens förverkande? Om inte, hur lång tid behöver gå innan hyresrättens förverkande? Är jag skyldig att ge hyresgästen tillgång till lägenheten trots utebliven betalning?Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna som avser hyresförhållanden finns i jordabalkens (JB) kap. 12 (här).
Förverkansgrunderna återfinns i 42 § (här) och precis som du nämner är utebliven hyra efter en viss tid en tillräcklig grund för förverkande. Enligt första punkten i paragrafen är hyresrätten förverkad om betalning inte skett efter mer än en vecka efter förfallodagen.

Angående förfallodagen tolkar jag det som att ni avtalat att förfallodagen för inbetalning av hyran såväl som depositionsavgiften är den 1/2. Om ni däremot endast avtalat om inbetalning av depositionsavgiften bestäms förfallodagen av hyresinbetalningen av 20 § (här). Enligt paragrafen är förfallodagen som huvudregel sista vardagen före varje kalendermånads början.

Är hyresrätten förverkad har du som hyresvärd rätt att häva avtalet, enligt 45 § st. 1 p. 4 (här). Trots att det ovanstående är uppfyllt finns det vissa undantag till din rätt att häva avtalet. Hyresrätten är inte förverkad, om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse, enligt 42 § st. 5 (här). Den är inte heller förverkad om anledningen till förseningen beror på sjukdom eller annan oförutsedd händelse, 44 § st. 4 p. 2 (här). Det krävs dessutom att det inte gjorts en rättelse (dvs en inbetalning av den försenade hyran) vid den tidpunkt du som hyresvärd säger upp avtalet, enligt 43 § (här).

Hoppas svaret är till hjälp!
Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1583)
2021-07-26 Hyresvärden har sagt upp avtalet innan tillträdet har skett
2021-07-25 Rätten att veta sina hyresvillkor
2021-07-23 Hur lång uppsägningstid har jag då jag hyr ett radhus av en privatperson?
2021-07-13 Kan du säga upp din hyresgäst för att den har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster?

Alla besvarade frågor (94275)