Förverkande av beslagtaget paket

2016-05-06 i Myndigheter
FRÅGA
Jag har fått ett brev från Tullverket ang. ett paket som beslagtogs.Vad betyder följande i brevet? "Ovan nämnda vara kommer att förklaras förverkad med stöd 3 § fjärde stycket lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande av egendom. Beslutet om förverkande delges avsändaren genom kungörelsedelgivning enligt 4 § samma lag."Behöver jag kontakta tullverket om jag inte har beställt varan som beslagtogs?Tack för svaret/I.V.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Egendom som har förklarats förverkad tillfaller staten. Stöldgods, brottshjälpmedel, smuggelgods och egendom som är olaglig att inneha är exempel på sådant som kan förklaras förverkat. Enligt 3 § fjärde stycket lagen om förfarandet i vissa fall vid förverkande får tullverket besluta att egendom som är värd mindre än en tiondel av prisbasbeloppet (4 430 kr) ska förverkas. Är egendomen värd mer är det åklagare som ska ta beslutet.

Att beslutet om förverkande delges avsändaren genom kungörelsedelgivning betyder att beslutet hålls tillgängligt hos myndigheten som tog beslutet, tullverket i ditt fall, och meddelande om detta publiceras i Post- och inrikes tidningar. På så sätt får avsändaren möjlighet att ta del av beslutet även om han/hon inte har någon känd adress som beslutet kan skickas till.

Om du inte har beställt varan behöver du inte kontakta tullverket. Den som drabbas av ett beslut om förverkande får annars inom en månad anmäla missnöje med beslutet. Då gäller inte längre beslutet om förverkande och åklagaren måste häva beslaget eller väcka talan om förverkande i domstol.


Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (367)
2020-10-18 bostadslös, var skriver man sig då?
2020-10-17 Upphandlingsprocessen från anbud till accept
2020-10-16 Kan man dra slutsatsen att MÖD till viss del håller med MMD:s bedömning om MÖD inte meddelar prövningstillstånd?
2020-10-13 Har handläggningen av mitt ärende hos CSN skötts på ett korrekt sätt?

Alla besvarade frågor (85193)